Ads Top

CycloMedia en Sobolt slaan handen ineen voor slimme analyse zonne-energie

CycloMedia en Sobolt lanceren Solar Detect, een analyse per gemeente van de aanwezige zonnepanelen en het totale jaarlijkse opwekkingspotentieel. De analyse maakt duidelijk welke stappen nog gezet moeten worden om het potentieel in een gemeente te benutten en een stap dichter bij het behalen van de klimaatdoelen te komen.

Het wereldwijde aandeel van zonne-energie groeit enorm. De komende vijf jaar zullen er elk uur 70.000 zonnepanelen worden geïnstalleerd. Dit komt overeen met 1.000 voetbalvelden. Deze zonne-installaties variëren van een handvol panelen particuliere daken tot duizenden panelen in commerciële zonneparken. Elk jaar wordt een groot aantal nieuwe zonnepanelen op daken geïnstalleerd. Dit heeft gevolgen voor belanghebbenden zoals netbeheerders, ontwikkelaars en (lokale) overheden. Veel installaties zijn echter niet geregistreerd en dit maakt het moeilijk om een volledig overzicht te verkrijgen.

Solar Detect geeft precies dit overzicht. Solar Detect is een uitgebreide analyse van bestaande zonne-energie installaties en het opwekkingspotentieel in een gemeente, met een uitstekende nauwkeurigheid. De analyse wordt uitgevoerd met de meest recente beelden en een slim algoritme om de zonnepanelen te detecteren. Door gebruik te maken van zogenaamde ‘deep learning modellen’ worden luchtfoto’s geanalyseerd. Hierbij worden zeer nauwkeurig en automatisch de zonne-installaties in een gebied gedetecteerd. 

Naast een overzicht van de aanwezige zonne-installaties, wordt ook de potentie en geschiktheid voor zonne-energie voor een gebied of dak berekend en in kaart gebracht. Zo wordt duidelijk welke daken potentieel geschikt zijn voor zonnepanelen en wat de totale jaarlijkse potentie is voor het opwekken van energie binnen een gemeente of specifiek gebied. Hiermee krijgen overheden en netbeheerders grip op de productie van zonne-energie in hun beheersgebied. Solar Detect geeft de inzichten die nodig zijn om beleid te ondersteunen, actie te ondernemen en voor de toekomst te plannen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.