Ads Top

Advies over definitief tracé hoogspanningsverbinding Noord Brabant

Door West-Brabant komt een nieuwe hoogspanningsverbinding vanaf Rilland tot aan Tilburg om te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende stroom beschikbaar blijft.

Door West-Brabant komt een nieuwe hoogspanningsverbinding vanaf Rilland tot aan Tilburg om te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende stroom beschikbaar blijft.

Binnenkort maakt de minister en Economische Zaken en Klimaat een keuze voor het definitieve tracé van de hoogspanningsverbinding (ZW380kV-Oost). De betrokken gemeenten, waterschappen en provincie Noord-Brabant hebben hem daarover advies gegeven.

Tennet voert de opdracht van het ministerie uit. In 2017 besloot de minister waar het ZW380kV-Oost tracé gaat komen. Met dat besluit volgde de minister het advies van de betrokken gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Brabant (de samenwerkende overheden).

Vervolgens voerde Tennet gesprekken met belanghebbende inwoners, bedrijven en instanties om het gekozen tracé te optimaliseren. Voor elf locaties zijn mogelijke optimalisaties in beeld gebracht in een aantal uitwerkingsvarianten. De minister heeft de samenwerkende overheden daarover opnieuw om advies gevraagd. Dit advies hebben de samenwerkende overheden op 6 juni aan de minister gestuurd. “In dit hele traject hebben we een constructieve samenwerking tussen de gemeenten, waterschappen, provincie, Tennet en het departement ervaren”, blikt gedeputeerde Erik van Merrienboer van de provincie Noord-Brabant terug. “Wij hebben een zeer zorgvuldig advies opgesteld en hopen uiteraard dat de minister hieraan gehoor zal geven.”

De Samenwerkende Overheden vinden bundeling van de hoogspanningsverbinding met de bestaande infrastructuur belangrijk. Daarnaast vragen zij aandacht voor kwaliteit voor de leefomgeving met zo min mogelijk gevoelige bestemmingen en een zorgvuldige landschappelijk inpassing. De Samenwerkende Overheden adviseren de minister ook aandacht te houden voor de communicatie met betrokkenen, gezondheid, de uitkoopregeling, mastposities en -types, landschap, natuur en bos, bedrijfsvoering en welzijn van dieren. Daarnaast geven de samenwerkende overheden per uitwerkingsgebied specifieke adviezen.

Op basis van de uitwerking van het voorkeursalternatief en het advies van de samenwerkende overheden kiest de minister van Economische Zaken en Klimaat, in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, naar verwachting in de zomer van 2019 het definitieve tracé. Dit wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan. Het ministerie en Tennet zorgen voor de communicatie met alle betrokkenen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.