Ads Top

Liander gaat duurzame opwek slimmer aansluiten

Om de grote hoeveelheid plannen voor decentrale productie zoals zonneweides aan te kunnen sluiten, is netbeheerder Liander begonnen om de aansluiting op het elektriciteitsnet slimmer uit te voeren. Hierdoor kunnen aanvragen van onder meer zonneweides sneller worden gerealiseerd.

De energietransitie is volop gaande. Er is afgelopen periode een hausse aan plannen ontstaan voor nieuwe zonneweides. Dit komt door de prijsdaling van zonnepanelen en het gunstige subsidieklimaat. Een scenario waar we rekening mee houden is dat de komende vijf jaar het vermogen aan zonne-energie in het verzorgingsgebied van Liander groeit naar 6 gigawatt. Dat is zes keer meer dan er momenteel totaal op het net van Liander is aangesloten.

Liander zorgt er bij het aansluiten van een woonwijk of een klant (bijvoorbeeld een bedrijf of zonneweide) in het kader van leveringszekerheid altijd voor dat er ook voldoende 'redundantie' in het elektriciteitsnet zit. Concreet betekent dit dat er extra kabels en installaties aanwezig zijn, waardoor bij een storing het elektriciteitstransport sneller hersteld kan worden en onderhoud aan het net mogelijk is zonder dat grote groepen klanten zonder elektriciteit komen te zitten.

Voor opwekkers van elektriciteit is Liander begonnen om slimmer om te gaan met deze redundantie.

Liander heeft berekend dat zonneweides op jaarbasis minder dan 1 procent van de tijd worden onderbroken door een storing of onderhoud. Het aanbieden van de mogelijkheid om tijdelijk te worden afgeschakeld bij een storing of onderhoud gaat worden aangeboden bij aansluitingen van 0,16 tot 2 megawatt. In 2018 heeft Liander meer dan 300 van dit soort aanvragen binnengekregen. Daarvan zorgt circa 10 procent voor capaciteitsproblemen in het net. Door de redundantie los te laten, kunnen deze klanten in theorie sneller worden aangesloten.

Netbeheerders zijn momenteel in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om te onderzoeken of deze wijze van slimmer omgaan met de redundantie ook uitgebreid kan worden naar de koppeling met het hoogspanningsnet. Hier wordt op dit moment vanuit de elektriciteitswet een grote mate van redundantie vereist. Die houdt het op vergelijkbare manier slimmer inzetten van de transformatorcapaciteit naar het hoogspanningsnet tegen. Als ook hier op termijn vanuit wet- en regelgeving meer flexibiliteit in de vereiste redundantie ontstaat,  kan dit ook worden toegepast voor het slimmer aansluiten van grotere zonneweides en windparken.

Het slimmer omgaan met redundantie is een van de mogelijke maatregelen om de snel stijgende groei van duurzame productie en met name zonneweides te kunnen faciliteren. Liander is daarnaast ook in gesprek met de vele initiatiefnemers en gemeenten om te kijken hoe deze plannen goed kunnen worden ingepast op de netten om zo de verduurzaming van de energievoorziening verder te faciliteren.
Als het gaat om een aansluiting met alleen opwek, kan een klant vanaf nu vrijwillig kiezen om tijdelijk te worden afgeschakeld bij een storing of onderhoud. Hierdoor kunnen opwekkers als zonneweiden en windparken veel sneller worden aangesloten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.