Ads Top

Maatregelen voor ansluiten duurzaam opgewekte energie op land

In een position paper stelt Netbeheer Nederland maatregelen voor om de aansluitproblemen rond duurzaam opgewekte energie op land te verhelpen. Nederland heeft een van de meest betrouwbare elektriciteitsnetwerken ter wereld. De netbeheerders doen er alles aan dat zo te houden. In het bijzonder de snelle toename van duurzame elektriciteitsopwek leidt op dit moment tot aansluit- en invoedproblemen.

De snelle groei van duurzaam opgewekte energie op land, speelt met name bij zonneparken in landelijke gebieden waar de grond goedkoop is en de netten niet berekend zijn op een dergelijke vermogens. Zonneparken kunnen, anders dan bijvoorbeeld windparken, relatief snel worden aangelegd. Bovendien ontbreekt bij (grootschalige) zon op land nu locatieregie, zoals bij wind op land.

De groei van duurzame energie is essentieel voor de energietransitie. De netbeheerders staan voor de maatschappelijke opgave om de verduurzamingsambities van Rijk, provincies en gemeenten te faciliteren. Dat vraagt om slimme oplossingen om onnodige investeringen in het net te voorkomen en de maatschappelijke kosten van de transitie zo laag mogelijk te houden. Om de komst van zonneparken te kunnen faciliteren, is een aantal maatregelen noodzakelijk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.