Ads Top

Lim­burg­se duur­zaam­heids­re­ge­ling krijgt 75 mil­joen uit Eu­ro­pa

De Europese Investeringsbank (EIB) en de Provincie Limburg investeren beiden 75 miljoen euro in de zogeheten ‘Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis’. Deze regeling is er voor particulieren: zij kunnen er geld lenen om hun woning klaar voor de toekomst te maken. Het is voor het eerst dat de EIB investeert in een fonds dat rechtstreeks geld leent aan particulieren.

In totaal is er met deze kapitaalinjectie zo’n 234 miljoen euro beschikbaar voor ‘Duurzaam Thuis’. De provincie heeft een wat ouder woningbestand dan de rest van Nederland. Dat biedt kansen én de noodzaak om nu versneld investeringen te plegen. Het geld dat Limburgers kunnen lenen wordt vooral gebruikt voor het aanbrengen van zonnepanelen, maar ook voor isolatie, aanschaf van een warmtepomp of HR-beglazing. De regeling is er ook voor toekomstbestendige woningaanpassingen, zoals een traplift of drempelverlaging. De leningen worden beheerd en verstrekt door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

De Provincie Limburg neemt de in het regeerakkoord opgenomen doelstelling ten aanzien van CO2-reductie (in 2030 49% minder CO2 dan in 1990) bijzonder serieus, zo blijkt uit de onlangs in Limburg gepresenteerde energie- en klimaattransitieaanpak ‘LEKTA’. De verduurzaming van de gebouwde omgeving speelt daarin een essentiële rol. Met ‘Duurzaam Thuis’ kunnen Limburgers fors besparen op hun energierekening en zélf hernieuwbare energie opwekken. Tegelijkertijd dragen ze hun steentje bij aan onze duurzaamheidsopgaven.

De regeling  is een succes. Gedeputeerde Eric Geurts is verantwoordelijk voor de portefeuille Energie en Duurzaamheid: “Ik ben blij dat we het in Limburg aangedurfd hebben om dit financieringsinstrument aan te bieden. En dat er behoefte aan is, blijkt wel uit de cijfers. Inmiddels hebben we al ruim 10.000 leningen verstrekt, ter waarde van in totaal zo’n 85 miljoen euro. Daarmee hebben we niet alleen meer dan 20.000 ton CO2 bespaard, maar ook een flinke impuls op de arbeidsmarkt gerealiseerd. Ik schat in dat er zo’n 360 FTE aan arbeidsplaatsen bijgekomen is. Al deze successen zijn te danken aan de Limburgers die naar de toekomst durven kijken.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.