Ads Top

TenneT investeert 2,3 miljard in energietransitie

TenneT wil zich, naast grootschalige nationale en internationale netuitbreidingen, intensiever richten op innovaties en het optimaliseren van de huidige hoogspanningsnetten. Dat blijkt uit het geïntegreerde jaarverslag over 2018 dat de Nederlands-Duitse hoogspanningsnetbeheerder TenneT een dezer dagen presenteerde.

In de wetenschap dat de energietransitie alleen mogelijk is met een hoog niveau van internationale verbondenheid is ook op het gebied van integratie van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkten volgens TenneT goede vooruitgang geboekt. De interconnector tussen Nederland en Duitsland (Doetinchem-Wesel) is in september in operatie gegaan. De onderzeese COBRA-kabel tussen Nederland en Denemarken is 'aangeland' op het aansluitpunt in de Eemshaven en zal later dit jaar operationeel zijn. En met de in aanbouw zijnde NordLink-kabel zullen de Duitse en de Noorse markten voor het eerst direct met elkaar zijn verbonden. Deze interconnector van 624 km lengte zal naar verwachting in 2021 klaar zijn.

Internationale verbindingen leveren extra leveringszekerheid in de verbonden markten én brengen een onderling gekoppelde Europese markt voor duurzame energie tot stand. Met COBRA-kabel in 2019 en NordLink in 2021 zal TenneT in totaal 16 interconnectoren beheren, waarmee het hoogspanningsnet van TenneT een cruciale link in het Europese elektriciteitssysteem vormt.

De ontwikkeling van een net op zee op de Nederlandse Noordzee vordert als gepland. Het onderstel van het Borssele Alpha transformatorplatform is op zee geïnstalleerd, het platform zelf bevindt zich in de laatste bouwfase op de werf van HSM in Schiedam. Tot en met 2023 bouwt TenneT de offshore netaansluitingen voor de windenergiegebieden Borssele, Hollandse Kust Zuid en Hollandse Kust Noord, samen goed voor een capaciteit van 3.500 megawatt (MW).

Intussen is TenneT door de Nederlandse overheid ook aangewezen om de volgende fase van windenergie  op zee tot 2030 aan te sluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet. Hierbij gaat het om nog eens 6.100 MW. Windgebied IJmuiden Ver (4.000 MW) gaat door TenneT waarschijnlijk worden aangesloten met twee gelijkstroom- in plaats van wisselstroomverbindingen; met een capaciteit van elk 2.000 MW (2 GW). Dit zou een wereldwijde primeur zijn. Op deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de schaalgrootte van dit gebied. Dit sluit ook aan bij de wens van de windindustrie naar grotere windparken. De nieuwe technieken besparen kosten en zorgen voor een kleiner ruimtebeslag. Het ministerie van Economische zaken zal binnenkort een besluit nemen over de te gebruiken aansluitmethode. 

TenneT boekte opnieuw sterke financiële resultaten en investeerde 2,3 miljard euro in Nederland en Duitsland om de energietransitie vooruit te brengen en tegelijkertijd de leveringszekerheid op hoog niveau te houden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.