Ads Top

Gebruik groen gas bij Alliander weer gestegen

Het gebruik van gas verandert. Alternatieven voor aardgas zoals groen gas stomen op. Het zijn vooral afvalverwerkers, waterschappen en boerenbedrijven die dit duurzame gas aan de netten leveren. Ze vergisten hun restafval tot biogas waarna het wordt opgewaardeerd totdat het dezelfde kwaliteit als aardgas heeft.

Sinds in 2012 voor het eerst groen gas in het Alliander net stroomde, is de markt gestaag gegroeid. In 2018 werd in de gebieden waarin Alliander de netten beheert 32 miljoen m3 groen gas geleverd. Vergelijkbaar met het gasverbruik van ruim 21.000 woningen. In heel Nederland worddt zo'n 100 miljoen m3 groen gas ingevoed. De cijfers lijken indrukwekkend, maar zijn dat nog niet. In het verzorgingsgebied bestond een klein deel van het getransporteerde gas uit groen gas: 1,64 procent in de zomer en 0,5 procent in de winter.

De overstap naar groen gas draagt flink bij aan CO2-reductie. Bij de verbranding van aardgas wordt CO2 uitgestoten, terwijl groen gas wordt geproduceerd met natuurlijke energiebronnen zoals koeienmest en tuinafval. Eén van de doelstellingen in het Klimaatakkoord is om in 2030 2 miljard m3 groen gas in te voeden. Daarvoor zijn in Nederland nog zo'n 300 tot 400 leveranciers van groen gas voor nodig.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.