Ads Top

Zeeuwse mijlpaal: 50 procent van de stroom is nu duurzaam

De totaal benodigde hoeveelheid stroom voor Zeeuwse huishoudens en industrie wordt vanaf nu voor de helft (5,2 pj) in Zeeland duurzaam opgewekt. De aansluiting op het stroomnet van de laatste windmolens in windpark Krammer zorgt voor deze toename aan duurzame elektriciteitsproductie. Hiermee draagt Zeeland haar steentje bij aan het nakomen van de landelijke Klimaatdoelen om de CO2 uitstoot drastisch terug te dringen. Een belangrijke en goede stap vooruit omdat in 2030 de opwek van elektriciteit nagenoeg volledig duurzaam moet zijn. Elektriciteit komt dan alleen nog uit duurzame bronnen en niet meer uit fossiele grondstoffen.

Ben de Reu, gedeputeerde energie en klimaat, is erg blij met de voortgang in duurzame opwek. “We zijn er nog lang niet, we kunnen niet verslappen en gaan door met het ontwikkelen van wind- en zonneparken in Zeeland als deze passen in ons landschap.” Vooral in het aantal zonneparken verwacht men een toename de komende jaren. De Reu: “Hier zijn we natuurlijk kritisch op, omdat we geen goede landbouwgrond willen opofferen en ook ons landschap mooi willen houden. Daarom werken Provincie en Gemeenten intensief samen aan het ontwikkelen van slim beleid in het kader van de Regionale Energiestrategie.” Door deze samenwerking, waar ook Waterschap Scheldestromen, nv Economische Impuls Zeeland en netbeheerder Enduris aan meewerken, hopen partijen regionaal de goede keuzes voor duurzame energie te maken en maatschappelijke kosten laag te houden.

Koen Verbogt, directeur van Enduris, is blij met de samenwerking: “We zien dat we in Zeeland, door goed af te stemmen met overheden en initiatiefnemers, problemen op het elektriciteitsnet voorlopig kunnen voorkomen. De krapte op het Nederlandse (en ook Zeeuwse) net neemt toe. Netuitbreidingen kosten veel tijd en geld. Doordat Enduris vroegtijdig bij initiatieven betrokken is en ook met overheden meepraat over het ruimtelijk beleid, kunnen we wind- en zonneparken nu nog goed aansluiten op het net en daarmee onnodige kosten vermijden.”

Zeeuwse partijen werken onder de vlag van het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord aan de Regionale Energiestrategie voor de regio Zeeland. Zij geven hiermee uitvoering aan het landelijk Klimaatakkoord voor een energieneutraal Zeeland in 2050. De initiatiefnemers zijn: netbeheerder Enduris, Impuls Zeeland, Provincie Zeeland, Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en Waterschap Scheldestromen. Meer over dit platform en de Zeeuwse Regionale Energiestrategie op www.zeeuwsenergieakkoord.nl.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.