Ads Top

GasTerra ziet omzet in 2018 stijgen tot 11,2 miljard euro

Gashandelaar GasTerra heeft in het afgelopen boekjaar een omzet van 11,2 miljard euro behaald (tegen 9,6 miljard euro een jaar eerder). De hoeveelheid geleverd aardgas daalde met 1,1 miljard kubieke meter licht tot 55,5 miljard kubieke meter.

Dat de inkomsten na jaren van daling toch weer met ruim anderhalf miljard euro zijn gestegen, is behalve aan het succesvolle in- en verkoopbeleid vooral te danken aan de stijging van de marktprijzen. Het aanbod van Groningengas is in het achter ons liggende gasjaar (1 oktober 2017 tot 1 oktober 2018) opnieuw afgenomen. De producent, NAM, produceerde 20,1 miljard kubieke meter aardgas uit het veld, 1,5 miljard kubieke meter minder dan door de minister van Economische Zaken en Klimaat was toegestaan.

Voor GasTerra staat 2018 vooral in het teken van het historische besluit van het kabinet om de gaswinning in Groningen zo snel mogelijk te beëindigen. GasTerra is de exclusieve afnemer van dit aardgas, dat tientallen jaren lang de basis van de Nederlandse gasconsumptie is geweest. Het behoeft daarom geen uitleg dat de gevolgen voor GasTerra ingrijpend zijn en de onzekerheid over de toekomstige rol van het bedrijf is toegenomen. Tegelijkertijd creëert het kabinetsbesluit een nieuwe uitdaging. Het werk van GasTerra zal in de lopende overgangsperiode kritischer dan ooit zijn nu de opdracht is verschoven naar minimalisering van het aandeel  Groningengas.

CEO Annie Krist: ‘GasTerra blijft voorlopig een onmisbare schakel in de gasvoorziening. Aardgas is nog steeds hard nodig, ondanks stemmen in het klimaatdebat die de indruk wekken dat we in korte tijd zonder deze energiedrager kunnen. Omdat alternatieve bronnen de komende jaren onvoldoende in de slechts licht dalende behoefte kunnen voorzien, is de sturing van het Groningenveld, waarvoor wij  mede verantwoordelijk zijn, daarom essentieel voor de leveringszekerheid van laagcalorisch aardgas in Noordwest Europa.’

De doorgezette daling van de productie uit het Groningenveld betekent automatisch dat de importbehoefte toeneemt. In 2018 was Nederland voor het eerst sinds de ingebruikname van het enorme veld in Groningen netto-importeur van aardgas. Hoewel de voorwaarden voor investeringen in de kleine gasvelden offshore zijn verbeterd, zal de importbehoefte de komende jaren alleen maar stijgen. Annie Krist: ‘Momenteel is Nederland nog voor ongeveer 40 procent van zijn energiebehoefte afhankelijk van gas. De inzet van gascentrales zal het volgende decennium mogelijk zelfs toenemen om de elektriciteitsvoorziening veilig te stellen nu het aandeel duurzaam in de energiemix groeit en kolencentrales zullen verdwijnen. Ook andere indicatoren wijzen erop dat de vraag naar gas groot blijft. Al met al zal Nederland de komende  jaren nog vele miljarden kubieke meters aardgas moeten produceren en importeren om de energievoorziening veilig te stellen.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.