Ads Top

'Kijk niet te technisch naar de emissieloze toekomst’

Om te werken aan een emissieloze samenleving zal vooral in de regio de puzzel met elkaar moeten worden gelegd. Dat stelt Pallas Agterberg, directeur Strategie bij Alliander, in een podcast van het programma Wij maken Nederland, waarin wordt gesproken over de ontwikkeling van de energietransitie en de ruimtelijke vraagstukken die daarbij komen kijken.

In de podcast wordt uitgebreid ingegaan hoe de transitie naar een emissieloze samenleving eruit ziet en wat daarbij aan inpassingsvraagstukken komt kijken. “Het is niet alleen een vraagstuk voor grote bedrijven of de energiesector. Het is een vraagstuk voor de hele samenleving, met grote effecten op de gebouwde omgeving, de mobiliteit en de landschappelijke inpassing”, vertelt Agterberg. “Het is daarbij erg belangrijk om samen te kijken hoe je de route naar de toekomst wil maken. De kunst is daarbij om het niet alleen vanuit de techniek te bekijken, maar ook vanuit de impact op het leven van mensen, die in de toekomst anders gaan wonen, leven en reizen.”

In het gesprek gaat de directeur strategie onder meer in op het belang van een regionale aanpak en het leggen van de lokale puzzel. “Er worden nu plannen gemaakt om nationaal niveau, maar uiteindelijk moet het in de regio’s gebeuren. Dus op wijkniveau kijken welke keuze je met elkaar kunt maken, waarbij er een regierol ligt voor de gemeente. Een individuele oplossing is daarbij vaak lastig. Alleen isoleren van je huis is een maatregel die iedereen altijd kan doen.”

In de uitzending wordt ook ingegaan op het belang van efficiënte en slimme oplossingen. Agterberg: “Als we kijken naar de toekomstige energievraag, dan zouden in theorie de komende tien jaar net zoveel aan netten bijbouwen als we de afgelopen 100 jaar in totaal hebben gedaan. We moeten dus met elkaar kijken naar verstandige keuzes, zoals aanbod en vraag dichtbij elkaar brengen of slimme oplossingen om de netten nog beter te benutten.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.