Ads Top

Richtlijn voor veilige aardwarmte

Diverse Brabantse partijen, waaronder de provincie, Geothermie Brabant BV, een aantal gemeenten en Brabant Water hebben een richtlijn ondertekend om geothermie (aardwarmte) veilig te ontwikkelen.

Alle partijen zien de potentie van geothermie als duurzame bron van warmte en de noodzaak om geothermie op veilige manier voor de ondergrond en het grondwater te ontwikkelen. De richtlijn is opgesteld om eventuele risico’s zoveel mogelijk te beperken.

In 2016 hebben Brabantse partijen een Greendeal gesloten om gezamenlijk geothermie aan te jagen en te werken aan een veilige uitvoering van toekomstige geothermie projecten. Om het aspect 'veilige uitvoering' te concretiseren hebben de provincie, drinkwaterbedrijf Brabant Water en deskundigen uit de geothermiebranche zoals Hydreco, het afgelopen jaar onderzocht waar eventuele risico’s van geothermie liggen en welke maatregelen mogelijk zijn om die risico’s te minimaliseren. Die maatregelen zijn vastgelegd in de vandaag ondertekende richtlijn.

In de richtlijn is vastgelegd welke extra maatregelen genomen moeten worden in het belang van het grondwater en de (toekomstige) drinkwatervoorziening.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.