Ads Top

Groninger overheden aan de slag met Regionale Energiestrategie

De regio Groningen gaat een regionale energiestrategie (RES) maken. In dit plan wordt vastgelegd hoe onze woningen van het aardgas af gaan, waar duurzame energie wordt geproduceerd en welke infrastructuur daarvoor nodig is. Hiermee wordt een vertaling gemaakt van de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord naar de regio Groningen. De Groninger gemeenten, provincie en waterschappen stellen de strategie samen op met maatschappelijke organisaties, bedrijven, netbeheerders en inwoners. Zij ondertekenden op donderdag 24 januari 2019 een intentieverklaring om dit te onderstrepen.

De overgang naar duurzame energie en warmte is een ingewikkeld vraagstuk, met veel impact op ons landschap en de inrichting van onze steden en dorpen. Lokale overheden gaan nu op twee onderdelen binnen de energietransitie nauwer samenwerken: duurzame warmte en duurzame opwek van elektriciteit. Daarnaast kunnen ook plannen en ideeën voor mobiliteit, industrie en landbouw worden meegenomen.  De samenwerking wordt vormgegeven in een regionale energiestrategie, waarin samenhangende keuzes worden gemaakt. Deze aanpak past in de werkwijze die in het energieakkoord is afgesproken.

De Regionale Energie Strategie komt voort uit het ontwerp Nationaal Klimaatakkoord. Met het Klimaatakkoord wil Nederland voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn in Parijs: de CO2-uitstoot voor 2030 met 49% verminderen en voor 2050 met 95%. Daarnaast is besloten dat we stoppen met het gebruik van Gronings gas. De bijdrage van de regio Groningen aan dit klimaatdoel wordt in de Regionale Energiestrategie vastgelegd. De komende maanden wordt een strategie gemaakt die wordt voorgelegd aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.