Ads Top

Betaalbaarheid uitgangspunt voor Arnhemse energietransitie

Ook Arnhemmers die het niet zo breed hebben, moeten kunnen meedoen aan de energietransitie. Het voorkomen van energiearmoede is daarmee één van de uitgangspunten voor het college van burgemeester en wethouders. Verder zal de energietransitie in Arnhem vooral samen met de wijken vorm moeten krijgen.

Arnhem staat net als de rest van Nederland voor een enorme opgave. In Arnhem alleen moeten 68.000 woningen aardgasvrij worden. Dat vraagt om een slimme en doordachte aanpak. Daarom kiest het college ervoor om bestaande initiatieven in de wijken zoveel mogelijk te blijven ondersteunen. In 2018 is het aantal wijkinitiatieven op dit gebied gegroeid van vier naar twintig, zo is te zien op de website van Arnhem Aan. In de wijken waar dit soort initiatieven (nog) niet van de grond komen, zal de gemeente zelf het voortouw nemen. Dit wordt altijd gedaan in overleg met de bewoners.

Arnhems wethouder voor Energie & Klimaat Cathelijne Bouwkamp: "De overstap naar schone energie is belangrijk, want de klimaatverandering wacht niet op ons. Alle Arnhemmers moeten mee kunnen doen aan de energietransitie. We willen niet dat Arnhemmers die daar nu geen geld voor hebben, straks de rekening moeten betalen. Eerlijk en samen zijn wat mij betreft de sleutelwoorden voor onze aanpak."

In 2019 wordt door de gemeente per wijk in kaart gebracht wat de meest geschikte duurzame energiebron is. Vervolgens vinden er in de wijk gesprekken plaats met wijkbewoners en andere partijen zoals netbeheerders, energiebedrijven en ondernemers. In die gesprekken wordt met elkaar besproken hoe en wanneer een overstap naar deze nieuwe energiebron kan worden gerealiseerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.