Ads Top

'Woningen renoveren naar ‘0 op de meter’ financieel onverantwoord'

De verduurzaming vormt voor woningcorporaties een ongekende financiële uitdaging. Vooral het aanpassen van bestaande woningen in lijn met het Klimaatakkoord betekent voor hen een mega-investering die een gat slaat in hun financiële balans; de maatregelen zijn kostbaar, leveren niet genoeg waardevermeerdering op en decimeren zo het noodzakelijke eigen vermogen. Tegelijkertijd kunnen en willen de woningcorporaties de kosten niet neerleggen bij hun huurders: betaalbaarheid blijft voorop staan. Dit blijkt uit de Corporatie Survey van adviesbureau Finance Ideas dat elk kwartaal onder circa zeshonderd corporatiebestuurders en -managers wordt uitgevoerd.

De inmiddels nog circa 325 woningcorporaties die ons land telt, beheren samen bijna 2,4 miljoen huurwoningen. Voor verduurzaming van dit enorme aantal woningen denken zij in eerste instantie aan het aanbrengen van spouwmuurisolatie bij groot onderhoud. Verder overweegt het overgrote deel van de respondenten zonnepanelen aan te brengen. De focus ligt op het realiseren van een gemiddeld energielabel B. Opmerkelijk is dat bijna 45% van de respondenten van plan is om bestaande CV ketels te vervangen door nieuwe, meer zuinige gasgestookte ketels, terwijl warmtepompen veel minder worden genoemd.

Kostbare maatregelen als het aanbrengen van een isolatie-schil om bestaande woningen zien zij als een te groot financieel risico. Het energieneutraal (‘0 op de meter’) maken van hun woningen zien ze zelfs als financieel onverantwoord. Het Klimaatakkoord gaat er vanuit dat warmtenetten in 2030 in 50 procent van de warmtevraag voorzien. Het grootste deel van de woningcorporaties verwacht echter dat dit nog geen 20 procent zal zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.