Ads Top

Handtekening onder aanpak voor mbo-opleidingen Klimaattechniek

Netbeheer Nederland is een nieuwe samenwerking aangegaan om meer technisch personeel op te leiden en zo de energietransitie nog beter te kunnen faciliteren. Namens alle netbeheerders zette directeur Operatie Marlies Visser van Alliander haar handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst tussen de overheid, het mbo en het bedrijfsleven.

De afspraken uit het zogenoemde mbo-convenant sluiten aan op het recent gepresenteerde concept-Klimaatakkoord en laten zien dat het onderwijs en het bedrijfsleven gezamenlijk inspringen op de grote vraag naar technisch geschoold personeel.

Het convenant wordt gesteund door de overheid. De ministers Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) hebben het stuk ook ondertekend.

Heel bouwend Nederland, inclusief Alliander, heeft een chronisch tekort aan technici. Dat stelt Alliander en de andere netwerkbedrijven voor een grote uitdaging, zeker nu de energietransitie in een versnelling raakt. De komende jaren moeten miljoenen huizen, kantoren en ziekenhuizen worden verduurzaamd. Zo is gestart met het aardgasvrij maken van bestaande woningen van woningbouwcorporaties.

De energietransitie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee waarvoor ook vakmensen met nieuwe  kennis en vaardigheden nodig zijn. Het convenant ondersteunt de opleidingen om het onderwijs aan te scherpen en biedt mogelijkheden tot werkgaranties voor gediplomeerde mbo-studenten. De initiatiefnemers verwachten deze mbo-opleidingen op deze manier ook aantrekkelijker te maken.

Voor Alliander en de andere netwerkbedrijven betekent dit dat het de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen en actuele zaken in het werkveld. Op die manier kan het onderwijs inspelen op deze ontwikkelingen.

Daarnaast spant Alliander zich onder meer in voor voldoende opleidingsplaatsen voor mbo-scholieren. Om zo vroeg mogelijk in contact te komen met de scholieren en hen een beeld te geven van ons werk, worden collega’s aangemoedigd om workshops en gastlessen te geven.

Deze samenwerking is voor Alliander een van de manieren om het tekort aan technici terug te dringen. Vanwege het landelijk tekort aan vakmensen is netbeheerder Liander gestart met een innovatieve aanpak om nieuwe groepen te bereiken. Liander richt zich nu ook op technische havisten, zij-instromers en statushouders.

In 2018 heeft Liander hard gewerkt om nieuw technisch personeel te vinden. Dat resulteerde uiteindelijk in 270 vacatures voor onder meer monteurs en engineers die zijn ingevuld. Dit jaar zoekt Liander ruim 200 nieuwe technische collega’s.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.