Ads Top

Provincie adviseert minister over onderzoek naar aardwarmte in Utrecht

Aardwarmte (geothermie) kan een nieuwe bron worden voor de verwarming van huizen en gebouwen. Aardwarmte wordt gewonnen uit diepe aardlagen onder de grond. In de regio Utrecht is nog weinig bekend over de beschikbaarheid van aardwarmte. De provincie Utrecht stimuleert het onderzoek naar de mogelijkheden en wil dat aardwarmte op een veilige en verantwoorde manier naar boven wordt gehaald. Zonder gevaar van aardbevingen of vervuiling van grond- en drinkwater. Ook adviseert de provincie de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bij vergunningen voor de opsporing en winning van aardwarmte.

In 2018 is door twee partijen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, voor twee projecten, een aanvraag gedaan voor een opsporingsvergunning in de provincie Utrecht. De aanvraag heeft betrekking op het grondgebied van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Woerden en Zeist. In overleg met deze gemeenten, de waterschappen en de waterbedrijven heeft de provincie de minister over deze aanvraag geadviseerd.

De provincie vindt het belangrijk dat voldoende rekening wordt gehouden met lokale en regionale belangen (bijv. drinkwater, natuur en ruimtelijke inpassing van activiteiten) en dat de omgeving wordt betrokken bij het onderzoek. Gedeputeerde Mariette Pennarts: “In het advies vragen wij de minister om de omgeving zo goed mogelijk in het onderzoek te betrekken en de lokale en regionale belangen, zoals drinkwater en natuur, in dit gebied mee te laten wegen in de eventuele vergunningverlening. Ook vragen wij om een aantal voorschriften op te nemen om eventuele negatieve effecten op de water- en milieukwaliteit tegen te gaan en ook de kans op bodemtrillingen te verkleinen”.

De provincie is voorstander van verder onderzoek naar aardwarmte, omdat aardwarmte een de nieuwe bron van verwarming en elektriciteit kan betekenen. Gedeputeerde Pim van den Berg: “Er zijn op dit moment zo’n 23 ‘gewone’ aardwarmteprojecten in Nederland. Voornamelijk in het westen van het land waar veel inzicht is in de ondergrond. Zogenaamde ‘ultradiepe’ aardwarmte projecten (dieper van 4 km) zijn in Nederland nog niet gerealiseerd. Ultradiepe aardwarmte is extra interessant vanwege de mogelijkheid om ook elektriciteit op te wekken. Dat kan mogelijk een groot aantal zonneweiden en windmolens schelen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.