Ads Top

Netbeheerders staan voor veilige slimme meters

De veiligheid van gasmeters in Nederland is goed geborgd en onder controle, dat benadrukken de Nederlandse energienetbeheerders naar aanleiding van negatieve beeldvorming in het consumentenprogramma Kassa. Hoewel het Nederlandse gasnet een buitengewoon laag aantal veiligheidsincidenten kent, worden gasmeters in dit programma regelmatig als ‘onveilig’ aangemerkt. Een recent onderzoek van toezichthouder SodM bevestigt dat de veiligheid van gasmeters nu is geborgd. Ook wordt consequent, altijd, gewerkt aan het nog verder verbeteren van de veiligheid.

De meeste Europese lidstaten zijn bezig met de invoering van slimme elektriciteits- en gasmeters, of bereiden dit voor. De slimme meter is een belangrijke stap om de elektriciteitsnetten klaar te maken voor de veranderende energiemarkt. In Nederland is de afspraak dat in 2020 slimme meters aan alle 8,6 miljoen huishoudens worden aangeboden. De Nederlandse regionale netbeheerders zijn in 2015 gestart met de grootschalige aanbieding. Dagelijks zijn teams onderweg en er worden maandelijks gemiddeld ruim 100.000 meters bij mensen thuis geplaatst. Op dit moment zijn er bijna 6 miljoen elektriciteits- en gasmeters geplaatst.

Dit gebeurt onder strenge voorwaarden en volgens de geldende normen. Toch is nooit volledig te voorkomen dat er soms onderdelen zijn die niet volledig aan onze kwaliteitseisen voldoen. Het kan gebeuren dat achteraf meters teruggehaald moeten worden. Juist omdat netbeheerders geen risico’s met de veiligheid nemen, lijken maatregelen soms ernstig. In de meeste gevallen gaat het echter om series waarbij een klein risico op afwijkingen bestaat. Op dit moment zijn de netbeheerders bezig met het preventief vervangen van 1.525 slimme gasmeters. Tien meters horen bij een serie die onlangs door netbeheerder Enexis Netbeheer werd geplaatst en waar in drie gevallen een minieme hoeveelheid gas bleek weg te lekken. Van de in totaal 159 meters uit deze serie zijn er inmiddels 149 weggehaald. De overige 1.515 horen bij een terughaalactie die in 2017 startte, vanwege mogelijke afwijkingen in het schroefdraad. De 1.515 betreft een restgroep klanten die nu bijna een jaar intensief benaderd worden om een afspraak te plannen.

De toezichthouder SodM heeft, mede ingegeven door negatieve media-aandacht, recent een onderzoek gedaan naar de veiligheids-managementsystemen van de netbeheerders. De toezichthouder concludeert: “Uit het onderzoek blijkt dat op dit moment een aantal elementen van het veiligheidsmanagementsysteem van de regionale netbeheerders, de veiligheid van de slimme gasmeters voldoende borgen. Er is dan ook geen sprake van een acuut veiligheidsprobleem. Om dit in de toekomst zo te houden, is het wel van belang dat de regionale netbeheerders, en ook de toezichthouders, zich proactief opstellen, en zich bewust blijven van mogelijke risico’s. Veiligheid is namelijk geen vanzelfsprekendheid.” De toezichthouder doet in het rapport een aantal aanbevelingen om de veiligheid van gasmeters ook in de toekomst te borgen. De netbeheerders nemen deze aanbevelingen ter harte en zijn hier al over in gesprek met de toezichthouder.

Klanten die twijfelen of hun meter in een terughaal-actie valt, kunnen hierover informatie opvragen bij hun netbeheerder. Klanten van Enexis Netbeheer, Stedin en Liander kunnen op de website van hun netbeheerders met hun adres checken of hun meter moet worden vervangen. Klanten van de kleinere netbeheerders (Rendo, Coteq, Enduris en Westland Infra) kunnen hun netbeheerder hierover bellen. Klanten die niet weten wie hun netbeheerder is, kunnen kijken op www.eancodeboek.nl.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.