Ads Top

Gasturbines: onmisbaar voor transitie naar hernieuwbare energiebronnen

Gasturbines zijn vooral bekend als de straalmotoren die vliegtuigen voortstuwen. Maar ze zijn ook de werkpaarden van grote energiecentrales die elektriciteit leveren aan onze fabrieken en huizen. Bij de TU Delft, zowel aan de Faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek (LR) als aan de Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen (3mE), werken er onderzoekers aan dit onderwerp.

Vanwege het belang voor de Nederlandse industrie draagt de Stichting Gasturbine Onderwijs (SGO), onderdeel van de Dutch Gas Turbine Association (DGTA), financieel bij aan het Delftse gasturbine-onderwijs en -onderzoek. Op vrijdag 7 december tekenden de decanen van de twee faculteiten de overeenkomst waarmee de samenwerking tussen TU Delft, SGO en hogeschool InHolland verlengd wordt.

Een uitgelezen moment voor een rondetafelgesprek over de veranderende rol van de gasturbine met drie experts betrokken bij de samenwerking. TU Delft onderzoekers Prof.dr.ir. Sikke Klein (Afdeling Process & Energy, 3mE), Prof.dr.ir. Piero Colonna and Dr.ir. Wilfried Visser (Afdeling Aerodynamics, Wind Energy, Flight Performance & Propulsion Department, LR) leggen uit waarom gasturbines onmisbaar zijn voor de transitie naar een hernieuwbare energiemix. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.