Ads Top

'Dit klimaatakkoord gaat het klimaat niet redden'

“Zeer teleurstellend dat er vandaag een vaalgroen, flinterdun Klimaatakkoord wordt gepresenteerd. Na bijna een jaar onderhandelen hadden wij gehoopt op een akkoord dat echt een antwoord biedt op de uitdaging waar Nederland voor staat: klimaatverandering tegengaan. Helaas gaat dit akkoord het klimaat niet redden.”

Dat is de gezamenlijke reactie van Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, de Natuur en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging, en FNV– met een gezamenlijke achterban van ruim 1.5 miljoen Nederlanders – op de vandaag gepresenteerde teksten.
De organisaties gaven gisteren al aan zich niet achter de teksten te kunnen scharen. In de vandaag gepresenteerde definitieve ontwerpteksten is helaas niets wezenlijks veranderd.
Het Klimaatakkoord zakt volgens de organisaties nu op de volgende drie fundamentele punten door het ijs:

Het houdt de fossiele economie in stand
Er wordt vooral ingezet op tijdelijke lapmiddelen die de fossiele industrie in stand houden. Een structurele omslag naar schone, zuinige technieken blijft uit. Dit blokkeert de weg naar Klimaatdoelen uit Parijs: vrijwel klimaatneutraal in 2050. Zo mag de industrie CO2 blijven uitstoten, zolang ze het maar onder de grond stoppen. Het stevig beprijzen van uitstoot blijft uit.

De afspraken zijn veel te vrijblijvend
Duidelijke, afrekenbare doelen ontbreken en er zijn veel ontsnappingsmogelijkheden om onder besparingsverplichtingen uit te komen. Deze vrijblijvendheid maakt het volstrekt onzeker of de doelstellingen wel gehaald worden.

De verdeling van de lusten en lasten is volstrekt scheef
De industrie, de grootste vervuilers, draaien nauwelijks op voor de kosten. Ze krijgen zelfs subsidie toe voor kortetermijnoplossingen, zoals CO2-opslag. Een eerlijke verdeling van lusten en lasten is cruciaal voor draagvlak en bereidheid om zelf aan de slag te gaan.

De organisaties zien ook lichtpuntjes her en der in het akkoord, zoals de doorgroei naar 70 a 80 procent groene stroom in 2030, maatregelen om 1,5 miljoen huizen van het gas te halen en de inzet op elektrisch rijden. Ook zien de organisaties dat er enorm veel inzet is getoond aan de tafels door veel partijen. Maar alles bij elkaar opgeteld is het totaalplaatje niet voldoende voor het omslagpunt dat nodig is.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.