Ads Top

Start verkoop Eneco Groep

De Aandeelhouderscommissie (AHC), de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Eneco Groep, hebben gezamenlijk besloten om de privatisering van Eneco uit te voeren via een veiling. De Centrale Ondernemingsraad (COR) is hierover geraadpleegd en heeft positief advies afgegeven.

De afgelopen maanden hebben de aandeelhouders en Eneco, samen met hun adviseurs, de mogelijke privatiseringsopties (beursgang, controlled auction, dual track) zorgvuldig onderzocht. Daarbij is onder andere getoetst op een marktconforme opbrengst, transactiezekerheid, de voortzetting van de duurzame strategie en werkgelegenheid, vanzelfsprekend binnen het juridisch kader dat geldt voor privatiseringen. Op grond van een afweging van voor- en nadelen van de verschillende privatiseringsopties, geven zowel Eneco als de aandeelhouders de voorkeur aan een privatisering door middel van een controlled auction, omdat dit het beste aansluit bij de belangen van Eneco en haar stakeholders.

Eneco is samen met de aandeelhouders vergevorderd met het afronden van de voorbereidingen van de privatisering. Daarin zijn afspraken gemaakt met de COR over zijn betrokkenheid bij het verkoopproces. Deze voorbereidende fase wordt gevolgd door een transactiefase waarin het doel is een geschikte bieding van een partij, inclusief voorwaarden en toezeggingen, ter besluitvorming voor te leggen aan de 53 gemeentelijke aandeelhouders van Eneco.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.