Ads Top

Energietransitie vraagt verbeelding

Nieuwe Netwerken is het motto van het netwerksymposium van Netbeheer Nederland. Het is druk in het Haagse Museum voor Communicatie, vertegenwoordigers van overheden, brancheverenigingen, netbeheerders en uit het bedrijfsleven zijn present. Op de borrel na afloop klinkt de boodschap na. De sleutel voor het oplossen van de grote vraagstukken ligt in de menselijke verbeeldingskracht. Dat de energietransitie snel op stoom moet komen staat buiten kijf. Nieuwe Netwerken vindt plaats op de dag nadat de VN bekend heeft gemaakt dat de CO2-uitstoot nog steeds toeneemt. Alle reden om de banden met de stakeholders aan te halen.

De Netwerkagenda krijgt zijn beslag, vertelt Marc van der Linden voorzitter van Netbeheer Nederland. De aansluitplicht gas voor nieuwe woningen is afgeschaft, het onderzoek naar de kansen van waterstof is omgezet in pilotprojecten en flexibele tarieven worden realiteit. Voor het welslagen van de energietransitie is het zaak de kracht van klanten en energiecorporaties in stelling te brengen, stelt Van der Linden.

De bekende kunstenaar en architect Daan Roosegaarde houdt vervolgens een inspirerend verhaal over de kracht van verbeelding. Door techniek te verbinden met het landschap, er iets moois van te maken, kun je het draagvlak vergroten. Roosegaarde verbond bijvoorbeeld de rotorbladen windturbines aan elkaar met laserlicht. In het donker zie je een fascinerend spektakel van de dansende lichtstralen.

In het paneldebat vertelt Marco van Steekelenburg (provincie Zuid-Holland) over de provinciale visie. De verbinding tussen industrie en de gebouwde omgeving staat daarin centraal. Het is van belang dat de wetgever de juist prikkels geeft, bijvoorbeeld een taks op het lozen van warmte. Remko Ybema van Nouryon (voorheen Akzo Nobel) vertelt dat het gebruik van restwarmte goed werkt. De Nouryon-fabriek in Hengelo levert restwarmte aan het warmtenet. Een ander speerpunt van het bedrijf is de productie van groene waterstof.
De slotsom van de bijeenkomst is dat de tijd van praten voorbij is. Van der Linden: ‘Laten we niet wachten op het Klimaatakkoord, we moeten aan de slag.’

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.