Ads Top

Op weg naar een aardgasvrij Utrecht Science Park en Kantorenpark Rijnsweerd

Universiteit Utrecht, Universitair Medisch Centrum, Stichting Kantorenpark Rijnsweerd en Hogeschool Utrecht gaan samenwerken om in circa 20 jaar tijd de gebouwen en kantoren in het gebied aardgasvrij te maken. Gemeente en provincie Utrecht ondersteunen deze ambitie. De eerste stap is het maken van een “routekaart”. De gemeente neemt hierin het initiatief.

Dit is afgesproken tijdens een bijzondere vergadering van de  bestuurlijke Ambassadeurs Utrecht Oost/ Utrecht Science Park (USP) op 23 november. In USP en Kantorenpark Rijnsweerd zijn al grote stappen gezet naar verduurzaming met gebouwisolatie en het leggen van zonnepanelen op de daken. Verreweg het grootste deel van de warmte- en elektriciteitsbehoefte in het gebied wordt nog geleverd door gasgestookte ketels en centrales. De partijen gaan samenwerken  om aardgas overbodig te maken en te vervangen door hernieuwbare vormen van energieopwekking.

De betrokken partijen hebben in een gezamenlijke opdracht laten onderzoeken op welke manieren het mogelijk is om Rijnsweerd en Science Park van het gas af te krijgen. Hierbij is gekeken naar het huidige energiegebruik in het gebied en de ontwikkelingen die er in Science Park en Kantorenpark Rijnsweerd de komende tientallen jaren zijn gepland of nog gaan plaatsvinden. Er zijn meerdere scenario’s bekeken. Onder de naam ‘GOUD’ (Geothermie Oost Utrecht Duurzaam) wordt onderzocht of warmte en elektriciteit kan worden gehaald uit ultradiepe aardwarmte. Bij aardwarmte wordt heet water opgepompt uit diep in de aardkorst gelegen aardlagen en omgezet in warmte en elektriciteit. Ook als aardwarmte niet haalbaar blijkt, willen partijen toch vóór 2050 de gebouwen en activiteiten in het gebied aardgasvrij hebben. Afgesproken is met elkaar een routekaart te ontwikkelen, waarin de verschillende scenario’s verder worden  uitgewerkt in concrete plannen.

Alle partijen in het gebied hebben hoge ambities voor wat betreft duurzaamheid en hechten groot belang aan het reduceren van hun CO2-uitstoot. Het besluit van minister Wiebes om de winning van aardgas in Groningen uiterlijk in 2050 stop te zetten, vormt een extra aansporing om te streven naar alternatieve bronnen van energie. Voor een klimaatneutrale toekomst in Utrecht is samenwerken  op gebiedsniveau onontbeerlijk.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.