Ads Top

Groningen krijgt waterstofcentrum voor gebruik in de industrie

Groningen krijgt een 'Hydrohub', een centrum  waar onderzoek wordt gedaan naar het gebruik van waterstof in de industrie. Het doel is om vóór 2030 op grote schaal waterstof te kunnen produceren voor de industrie, op zo'n manier dat er geen CO2 wordt uitgestoten en dat het concurrerend is voor andere vormen van energie. De Hydrohub is een initiatief dat wordt betaald door het bedrijfsleven en de Topsector Energie. Daarnaast heeft de provincie hieraan 1 miljoen euro bijgedragen. Het centrum komt op de Zernike Campus te staan en moet in 2020 klaar zijn.

Jaarlijks produceert de industrie in Nederland zo’n 800.000 ton waterstof, waarbij meer dan 7 miljoen ton CO2 vrijkomt. Dat gebeurt nu door aardgas bij hoge temperaturen om te zetten in waterstof. Door over te gaan op elektrische productie van waterstof slaat de industrie twee vliegen in één klap: zowel het aardgasgebruik als de CO2-uitstoot gaat flink omlaag. Om deze technologie grootschalig toe te kunnen passen, zijn installaties nodig die met behulp van duurzaam opgewekte stroom water kunnen omzetten in waterstof en zuurstof.

De schaalvergroting in groene waterstofproductie is van groot belang voor de energietransitie, de overgang van fossiele energie naar meer duurzame vormen van energie. De installaties die nu stroom omzetten in waterstof zijn te klein om er op grote schaal waterstof mee te produceren. Hiervoor zijn nieuwe installaties nodig met een totaal vermogen van meerdere gigawatts. Deze moeten goedkoper in aanschaf en slimmer in ontwerp worden dan de huidige installaties. Bovendien moeten ze betrouwbaar en onderhoudsarm worden.

De Hydrohub is een open testcentrum, waar samenwerkende partners uit het ISPT Waterstofconsortium, maar ook andere kennisinstellingen en bedrijven terecht kunnen om tests uit te voeren. Door deze tests wordt duidelijk tegen welke problemen je aanloopt als je op grote schaal waterstof produceert. Verder wordt er onderzoek gedaan naar welke voorzieningen er in de toekomst voor waterstof nodig zijn voor industriële regio’s door heel Nederland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.