Ads Top

Witteveen+Bos onderzoekt haalbaarheid waterkrachtenergie in Sierra Leone

Ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos is in opdracht van Riverblade Holding B.V. gestart met een haalbaarheidsstudie voor het op kleinschalige wijze opwekken van energie uit waterkracht in het Afrikaanse land Sierra Leone. In dit project wordt onderzocht of het mogelijk is om de waterkracht van stromende rivieren te gebruiken om energie op te wekken en te leveren aan het net.

De haalbaarheidsstudie is in juli 2016 van start gegaan en in februari 2017 wordt een besluit genomen over twee startlocaties. Het doel van het project is uiteindelijk op te schalen naar veel locaties om een belangrijk deel van de stroomvoorziening in Sierra Leone te gaan verzorgen.

Riverblade, opgezet door de Nederlandse ondernemers Donald Keus en Wouter Kreuwel, verleende deze opdracht aan Witteveen+Bos vanwege de voorgestelde gefaseerde aanpak van de haalbaarheidsstudie. In eerste instantie maakt Witteveen+Bos een longlist met ongeveer twaalf potentiële locaties in rivieren die het land doorkruisen, onder andere op basis van milieuomstandigheden en met behulp van een hydrologisch GIS-model. Dat model heeft Witteveen+Bos ontwikkeld voor het maken van een quick scan van de waterkrachtpotentie wereldwijd en wordt aangescherpt voor de specifieke situatie in Sierra Leone.
Vervolgens worden de potentiële locaties bezocht, waarna Witteveen+Bos de meest geschikte initiële locaties voorstelt. Deze locaties worden verder uitgewerkt: in samenwerking met lokale partijen in Sierra Leone wordt een milieueffectrapportage uitgevoerd, wat bijdraagt aan de selectie van de twee startlocaties. De resultaten van het initiële project dienen als voorbeeld voor het opwekken van energie met behulp van rivierstroming op andere locaties, zowel binnen als buiten Sierra Leone.

De keuze voor kleinschalige energieopwekking door waterkracht uit stroming is een bewuste keuze. Deze centrales zijn relatief gemakkelijk te plaatsen en lokale aannemers kunnen hieraan een bijdrage leveren. Alternatieven op grotere schaal, zoals een combinatie van stuwdam en stuwmeer, kennen vaak grote nadelen: deze zijn moeilijker te construeren en vereisen het onder water zetten van land, wat grote gevolgen kan hebben voor mens en milieu. Witteveen+Bos past bij het uitvoeren van deze haalbaarheidsstudie haar zes duurzame ontwerpprincipes toe. Het betrekken van de omgeving, de samenwerking met lokale bedrijven en het vertalen van de resultaten van de m.e.r.-studie naar afwegingscriteria voor de locatieselectie zijn daar goede voorbeelden van.

In Sierra Leone is een groot tekort aan elektriciteit: slechts 10 % van het land heeft toegang tot betrouwbare energievoorziening, terwijl energievoorziening van groot belang is voor zowel het realiseren van een gezonde thuisomgeving als voor de ontwikkeling van bedrijven. Dit pilotproject wordt gefinancierd door FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden) en EAIF (Emerging Africa Infrastructure Fund).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.