Ads Top

'Ombuigen naar een circulaire economie is noodzaak, ook voor de energietransitie'

De afgelopen eeuw is de vraag naar grondstoffen wereldwijd geëxplodeerd. De verwachting is dat deze ontwikkeling doorgaat en dat leidt tot de diagnose dat zonder trendbreuk de toekomstige vraag naar een groot aantal grondstoffen het aanbod ver zal gaan overtreffen. Dit gaat gepaard met risico’s van grondstofuitputting, een hoge milieudruk, geopolitieke spanningen en risico’s voor regionale en nationale economieën. Nederland is extra kwetsbaar door zijn energie- en materiaal-intensieve, op export gerichte economie die bovendien nog lange tijd sterk van primaire grondstoffen afhankelijk zal zijn.

Het is noodzaak om het karakter van de economie in een circulaire richting om te buigen, stelt onderzoeksinstituut ECN. In het kader van het containerbegrip ‘Circulaire Economie’ worden vele initiatieven ontplooid, zoals: ‘100% recycling’, ‘100% duurzaam’ of ‘volledig klimaatneutraal’. Dit zijn in veel gevallen initiatieven die zich slechts op een deel van de problematiek richten.

Recycling is niet per sé duurzaam en kan leiden tot een hoger energiegebruik, verschuiving van de problematiek naar een andere productketen of milieucompartiment of het betekent slechts dat de kritische grens van grondstofbeschikbaarheid later wordt bereikt.     

Het gebruik van grondstoffen kan niet los worden gezien van de  energietransitie. Het energiegebruik gerelateerd aan grondstoffen maakt een significant onderdeel uit van onze energiehuishouding en daarmee heeft ‘Circulaire Economie’ een groot potentieel voor de energietransitie.  Dit wordt toegelicht in onze animatie:

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.