Ads Top

Leveringszekerheid TenneT onveranderd hoog

TenneT heeft in het eerste halfjaar van 2016 de leveringszekerheid van elektriciteit op een niveau van 99,999 procent weten te houden en verdere voortgang geboekt met de integratie van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkten. Met deze kernactiviteiten werden volgens het bedrijf solide financiële resultaten gerealiseerd.

De energietransitie is niet alleen in Duitsland, maar ook in Nederland in volle gang. Eerder dit jaar zorgde de Eerste Kamer voor de vereiste wettelijke basis voor de ontwikkeling van offshore windenergie in het Nederlandse deel van de Noordzee. In juli heeft de Nederlandse toezichthouder ( ACM ) TenneT gecertificeerd als netbeheerder op zee. Hiermee kan het Ministerie van Economische Zaken TenneT officieel aanstellen als ontwikkelaar en exploitant van offshore netaansluitingen in het Nederlandse deel van de Noordzee. In juni presenteerde TenneT haar visie voor verdere integratie en samenwerking van landen rond de Noordzee als het gaat om het realiseren van gestelde duurzaamheidsdoelen voor de langere termijn. De ontwikkeling van een eiland ver op de Noordzee dat kan dienen als 'hub en spoke' voor een Europees duurzaam energiesysteem vormt de spil in het North Sea Infrastructure concept van TenneT.

In de eerste helft van 2016 heeft TenneT volop geïnvesteerd in de versterking van de elektriciteitsinfrastructuur in Nederland en Duitsland, voor het behoud van een onveranderd hoge leveringszekerheid en de inpassing van hernieuwbare energie. De investeringen in materiële vaste activa bedroegen 875 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2016.In juni van dit jaar gaf TenneT EUR 1 miljard aan groene obligaties uit ten behoeve van investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet op het land. Daarnaast gaf TenneT in mei van dit jaar groene leningen van EUR 500 miljoen uit in Duitsland. De uitgifte van groene obligaties en leningen toont aan dat TenneT zich samen met de betrokken partijen wil inzetten voor voortdurende verbetering en innovatie op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening. Als eerste Nederlandse onderneming die die groene obligaties uitgeeft, opent TenneT vandaag de Euronext-handelsdag in Amsterdam.

Eerder deze maand heeft de Nederlandse Staat laten weten dat TenneT een extra kapitaalstorting (eigen vermogen) tegemoet kan zien tot 1,2 miljard euro voor de benodigde investeringen in het Nederlandse elektriciteitsnet. De aandeelhouder stelt dit kapitaal ter beschikking op het moment dat TenneT dit daadwerkelijk nodig heeft.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.