Ads Top

Procedure aardbevingsschade Groningengasveld en gasopslag Langelo

In opdracht van de NAM heeft Arcadis vorig jaar een onderzoek uitgevoerd naar schademeldingen buiten de randen van het Groninger gasveld. In elf gebieden aan de grens van dit gebied (de ‘schadecontourlijn’), heeft Arcadis een aantal gebouwen onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat schade door aardbevingen in het onderzochte gebied verwaarloosbaar klein is. De NAM heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) gevraagd om het onderzoek en de uitkomsten te controleren. Deze controle is in opdracht van de NCG door de TU Delft uitgevoerd. Op basis van de conclusies uit het onderzoek van de TU Delft heeft de NCG vastgesteld dat de door de NAM vastgestelde schadecontourlijn niet houdbaar is en dat daarom iedere individuele schademelding geïnspecteerd dient te worden.

Dit geldt dus ook voor een aantal bewoners uit Noord-Drenthe dat de afgelopen jaren schade heeft gemeld die het gevolg zou zijn van aardbevingen onder het Groningengasveld. Deze schade werd meestal niet in behandeling genomen door de NAM, omdat zij buiten de schadecontourlijn viel.

Het CVW neemt vóór eind september contact op met de schademelders voor het maken van een afspraak voor inspectie. Het maakt niet uit of de schade gemeld is bij het CVW of de NAM. Schadegevallen die binnen de 11 onderzochte gebieden vallen moeten uiterlijk 1 januari 2017 opgenomen en gerapporteerd zijn; meldingen van buiten deze gebieden worden vanaf 1 januari 2017 in behandeling genomen. Alle schademelders zijn inmiddels over de voor hen van toepassing zijnde termijn en procedure schriftelijk geïnformeerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.