Ads Top

ENGIE en Powerdale geselecteerd voor de levering van 800 publieke laadpalen in Luxemburg

Het consortium tussen ENGIE Cofely Luxemburg en Powerdale werd geselecteerd na een Europese openbare aanbesteding door de 5 distributienetbeheerders in het Groothertogdom Luxemburg (Creos, Sudstroum, Electris, Ville d’Ettelbruck en Ville de Diekirch) voor de levering van 800 publieke laadpalen die over een periode van 4 jaar geïnstalleerd zullen worden (2017-2020) evenals een servicecontract voor het beheer van het platform van de gemeenschappelijke operator voor een periode van twaalf jaar. Powerdale, een bedrijf dat totaaloplossingen ontwikkelt voor elektrische mobiliteit en energiebeheer, zal de elektrische laadpalen en de internetapplicatie om het platform te beheren, verzorgen. ENGIE Cofely Luxemburg, de diensten dochteronderneming voor de industrie en de entiteiten van de Groep ENGIE, zal instaan voor het beheer en het onderhoud van de infrastructuur.

200 publieke Nexxtender laadpalen van Powerdale zullen tussen 2017 en 2020 geïnstalleerd worden. Het informaticaplatform Nexxtmove van Powerdale, zal ter beschikking gesteld worden van bestuurders van elektrische voertuigen en van alle andere stakeholders van deze nieuwe mobiliteit: distributienetbeheerders, energieleveranciers en dienstenleveranciers (mobility service providers). Het zal de eindgebruiker toelaten om het herladen te betalen welke leverancier hij ook gekozen heeft voor zijn elektrische mobiliteit. Het systeem zal verbonden worden met het openbaar vervoer systeem in het Groothertogdom Luxemburg opdat de eindgebruiker gebruik kan maken van een multimodaal platform.

“Deze contracten zijn een belangrijke stap in de ontwikkeling van de elektrische mobiliteit op het Luxemburgse territorium. Het zal ons positioneren als een belangrijke speler inzake elektrische mobiliteit. Wij zullen met onze entiteit het “open operation model” ondersteunen dat wordt voorgesteld door de distributienetbeheerders, zodat de groene mobiliteit in Luxemburg ontwikkeld kan worden” kondigt Pierre Wolff, Directeur ENGIE Cofely Luxemburg, aan.

“De aanbesteding dat door de distributienetbeheerders werd opgemaakt lag volledig in lijn met onze langetermijnvisie inzake de noden rond elektrische mobiliteit: gebruiksvriendelijkheid, energiebeheer, flexibiliteit met betrekking tot de aanpassingen in de hard- en software in functie van de ontwikkelingen op de markt, smart grid georiënteerd dankzij de intelligente laadpalen. Wij bedanken de distributienetbeheerders voor het vertrouwen en de erkenning die ze hebben in onze expertise in elektrische mobiliteit en energiebeheer” zegt Olivier Piraux, CEO van Powerdale.

Het gaat om de eerste publieke laadpalen voor elektrische voertuigen die ENGIE Cofely Luxemburg en Powerdale in het Groothertogdom Luxemburg leveren. Het land telt vandaag al 200 elektrische laadpalen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.