Ads Top

Samensmelting Enexis en Endinet op schema

De integratie van Endinet (Eindhoven en omgeving) binnen de Enexis-organisatie verloopt voorspoedig. De integratie volgt uit de eerdere uitruil van energienetwerken langs provinciale grenzen tussen Alliander en Enexis. Bijna 90 procent van alle 241 Endinet-medewerkers heeft binnen of buiten Enexis werk gevonden. Het streven is dat de overige medewerkers dit jaar nog een passende plek gaan vinden.

Daarnaast is er veel aandacht voor de ICT-operatie die met de integratie gepaard gaat. Enexis ligt op koers voor volledige integratie per 1 januari 2017. Door de samensmelting stijgt het aantal klantaansluitingen van Enexis naar ruim 5 miljoen. De ontvlechting van het netwerk in Friesland en de Noordoostpolder uit Enexis is afgerond.

Het eerste halfjaar van 2016 stond voor een belangrijk deel in het teken van de integratie van Endinet. De integratie verloopt voorspoedig en 210 werknemers hebben een nieuwe arbeidsplek gevonden, binnen of buiten Enexis. Voor de overige medewerkers wordt naar verwachting ook een passende oplossing gevonden.

Het geïnvesteerd vermogen steeg tot ruim 6 miljard euro met name door de toegenomen activa als gevolg van de uitruil van energienetwerken. De omzet is met 2 procent toegenomen tot 684,6 miljoen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het omzet verlagende effect dat uitgaat van een lagere tariefstelling en de verkoop van het netwerk in Friesland en Noordoostpolder wordt ruimschoots gecompenseerd door de aankoop van Endinet. De winst is met circa 4 procent gedaald tot 109,7 miljoen, met name door hogere kosten die voortkomen uit een toename van het personeelsbestand en toegenomen afschrijvingen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.