Ads Top

Zwembaden verwarmen met mest en andere groene energie

Zwembaden die overstappen op groene energie, vergroten hun overlevingskansen. Het aandeel van de energiekosten hun de totale exploitatielasten wordt steeds hoger. Verduurzaming is daarom geen luxe maar pure noodzaak. Dat zei staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) woensdag in Stiens, waar hij met vertegenwoordigers van de zwembadensector een Green Deal tekende over verduurzaming van hun bedrijfsvoering.
De locatie was in Stiens gekozen omdat zwembad It Gryn daar juist deze week overstapte op verwarming met biogas dat afkomstig is van een nabijgelegen agrarische maatschap. Atsma mocht de warmtekrachtinstallatie in gebruikstellen die via een leiding jaarlijks 1,4 miljoen kubieke meter groen gas afneemt van de co-vergister van maatschap De Boer-Talsma. Met dit gas – grotendeels afkomstig uit koeienmest – wordt groene elektriciteit opgewekt voor 880 huishoudens; de restwarmte wordt gebruik om het zwemwater van It Gryn te verwarmen.
De installatie in Stiens is een goed voorbeeld van creatief ondernemerschap, zei Atsma bij de ingebruikname. Zwembaden zijn grotendeels publieke inrichtingen; door zichtbaar te kiezen voor een duurzame energievoorziening stellen ze een maatschappelijk voorbeeld. Maar het is ook pure noodzaak voor hun overlevingskansen, nu de kosten voor fossiele energie zullen blijven stijgen. Terwijl veel zwembaden hun personeelslasten drukken door steeds meer van vrijwilligers gebruik te maken, dreigen de verwarmingskosten hen de das om te doen. De installatie in Stiens zorgt voor 25 procent lagere kosten voor energie.
Zwembaden zijn grootverbruikers van elektriciteit, aardgas, drinkwater en in mindere mate chemicaliën. Door technische innovaties kan het verbruik van energie en grondstoffen aanmerkelijk omlaag gebracht worden; de navenante verlaging van de exploitatielasten vergroot de economische overlevingskansen van een zwembad. Met vertegenwoordigers van de Vereniging Sport en Gemeente, de Koninklijke Nederlandse Zwembond, Optisport en waterpoloster Iefke van Belkum tekende Atsma in Stiens een Green Deal waarin de zwembaden beloven dat zij nog dit jaar een gezamenlijk CO2-reductiedoel zullen vaststellen. Op zijn beurt belooft de het ministerie de zwembaden te helpen met adviezen én waar nodig met maatwerk op het gebied van regelgeving.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.