Ads Top

Vergassing natte biomassa succes

Een samenwerkingsverband bestaande uit drie innovatieve bedrijven, waarvan de twee melkveehouders Maatschap Van de Lageweg (Olterterp) en F.J. Postma (Tijnje) in Friesland en technologieontwikkelaar en -leverancier SPARQLE International B.V. (Hengelo), heeft in samenwerking met Buizer Advies een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te onderzoeken of het mogelijk is duurzame energie te produceren uit bio-afval door omzetting van natte biomassa reststromen in waterstofrijk brandbaar gas.
Door middel van vergassing in hoge druk stoom (superkritisch water) kunnen natte biomassastromen volledig worden omgezet in waterstofrijk brandbaar gas, met de minerale bestanddelen als niet-vergasbaar restproduct. Dit waterstofrijk brandbaar gas zal naar verwachting geschikt zijn voor toepassing in onder andere de industrie en voor opwekking van elektriciteit voor bedrijven en huishoudens.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.