Ads Top

Onderzoek gevolgen windparken provincie Groningen

Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie laat onderzoeken of de gebieden in de provincie Groningen waar plannen zijn voor grote windparken daarvoor ook geschikt zijn. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de invloed van de windparken op de natuur en de leefbaarheid in de omgeving.
In de provincie Groningen hebben privé-investeerders plannen voor een aantal windenergieparken met een vermogen van meer dan 100 MW. Vier van deze initiatieven zijn gepland in de gemeente Oldambt, twee in de gemeente Eemsmond. Bij windparken van deze grootte is de rijksoverheid verantwoordelijk voor de coördinatie van de benodigde besluiten. De provincie, de gemeenten en belangorganisaties zoals de Waddenvereniging, stichting Landschap het Oldambt en werkgroep de Grauwe Kiekendief worden actief in het onderzoek betrokken.
Wanneer uit het onderzoek zou blijken dat er mogelijkheden zijn voor windparken, volgt er een uitgebreider onderzoek naar milieu-effecten en landschap. Ook dat gebeurt in overleg met provincies en gemeenten.
De rijksoverheid coördineert de besluiten die nodig zijn voor de bouw van grote windparken omdat ze een belangrijke bijdrage leveren aan de nationale doelstelling van 14 procent duurzame energie in 2020. Volgens de zogeheten rijkscoördinatieregeling worden de verschillende vergunningen en ontheffingen die voor de windparken nodig zijn, tegelijk en in onderling overleg met de betrokken partijen genomen. Wel blijven gemeentes en provincies verantwoordelijk voor het verlenen van de vergunningen en ontheffingen.


1 opmerking:

 1. Het Rijk helpt er aan mee dat de eigen burgers worden buitengesloten van invloed op en voordeel uit een regionaal windpark.
  Deze windparken komen in een collectief goed, het landschap.

  De plannen voor de MER voor de Landelijke Structuurvisie Windenergie laat op beschamende wijze zien hoe dit buitensluiten werkt. Alleen eerder door bedrijven aangemelde windpark planenn worden gefaciliteerd
  Er zit geen enkele visie op een duurzamer Nederland achter, alleen belangenbehartiging voor enkele bedrijven

  Hoog tijd dat een Windenergie Wet Burgers recht geeft op invloed en de kans te investeren in een windpark in de buurt.
  Voor woonkavels 500 tot 5000 EUR
  Voor grondeigenaren, als Boeren en natuurbeheer organisaties, naar rato van de hoeveelheid grond die voor windmolens geschikt is.

  Daarnaast moet de wet het landschap beschermen tegen massale windparken, waar een klein gebied wordt volgezet, met buitensluiting van de inwoners, zoals in de gemeente Borger Odoorn.

  Ontwerpregels voor mooie windparken moeten leiden tot een duurzamere omgang met het landschap
  Alleen lijn vormige windparken met een enkele rij windmolens
  Deze rijen blijven minstens 8 tot 10 km uit elkaar.
  Participatie door burgers is de norm

  De taakstelling in kWh zelf opgewekte wind stroom per regio wordt opgelegd, afhankelijk van de ruimte die een regio heeft voor mooie windparken.
  De Windenergie Wet, voor een snel duurzaam wordend Nederland, waar Burgers er voor zorgen dat we de 2020 doelen halen
  http://www.guldenlijn.nl/windparken/mwiki/index.php/Windenergie_Wet

  BeantwoordenVerwijderen

Mogelijk gemaakt door Blogger.