Ads Top

Weekers waarschuwt voor btw fraude in energiesector

Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) gaat de toenemende btw-fraude door tussenhandelaren in mobiele telefoons en computeronderdelen aan banden leggen, maar in een brief aan de Kamer wijst hij op een nieuwe trend: een mogelijke verschuiving van carrouselfraude naar de handel in gas en elektriciteit. Tijdens gesprekken heeft de sector aangegeven dat de signalen die duiden op een dreigende fraude in de Nederlandse energiebranche steeds concreter worden.
Omdat een EU-brede verleggingsregeling (op korte termijn) niet waarschijnlijk, heet Weekers met ingang van 1 april  de handel in hoge druk gas en hoogspanningelektriciteit onder de zogenaamde btw-entrepotregeling gebracht, zodat ter zake een btw tarief van 0 procent van toepassing is en de fraude kan worden voorkomen.De entrepotregeling is oorspronkelijk bedoeld om de internationale handel in bulkgoederen, die als zodanig niet bestemd zijn om in de consumptieve sfeer terecht te komen, buiten de btw-heffing te houden. Ondanks dat gas en elektriciteit destijds niet onder de entrepotregeling zijn gebracht is daar alsnog in voorzien, met name omdat het ook hier gaat om goederen die als zodanig, zonder nadere be- of verwerking, niet voor consumptie geschikt zijn (hoge druk gas en hoogspanningelektriciteit).
Omdat het overgrote deel van de handel in gas en elektriciteit zich afspeelt tussen vergunninghouders zal met de entrepotregeling het grootste deel van de Nederlandse markt afgedekt zijn. Om echter de gehele markt te bestrijken heeft een verleggingsregeling ook hier de voorkeur. Om die reden zal Nederland, indien aan een EU-Lidstaat een derogatie wordt verleend voor het toepassen van een verleggingsregeling voor de handel in hoge druk gas en hoogspanningelektriciteit, eveneens een dergelijke derogatie aanvragen.
Overigens constateert ook Frankrijk een toenemende fraudedreiging bij de handel in gas en elektriciteit. Om die reden heeft Frankrijk per 1 april zelfstandig een verleggingsregeling geïntroduceerd, zonder de uitkomst van een ingediend derogatieverzoek af te wachten.
In de praktijk blijkt dat de btw-fraude zich, nadat in een bepaalde branche een verleggingsregeling is geïntroduceerd, relatief snel en ogenschijnlijk eenvoudig verplaatst naar een andere branche. In dat kader stelt Weekers een multidisciplinaire werkwijze voor waarbij vanuit de verschillende disciplines over en weer, waar mogelijk, meer en in een vroeger stadium doelgericht gegevens over fraude worden verstrekt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.