Ads Top

Verkiezing beste warmtenet van Nederland en Vlaanderen

Welk warmtenet presteert het beste als het gaat om energiebesparing, inzet van groene warmte en zaken als innovatie, organisatie en communicatie met klanten? Op die vraag hoopt de stichting Warmtenetwerk een antwoord te krijgen met het uitschrijven van een prijsvraag. Aan de winnaar van de Warmtenetwerk Best Practice Award 2012 wordt op 10 oktober in Den Bosch een prijs van 5.000 euro uitgereikt. Eenzelfde bedrag is gereserveerd voor de winnaar van de Warmtenetwerk Innovation Award 2012.
Het bestuur van de stichting Warmtenetwerk wil met de wedstrijd een impuls geven om tot een infrastructuur voor warmte, stoom en koude te komen die op de lange termijn de energie kosten beheersbaar houdt en ons minder afhankelijk maakt van de invoer van energie van buiten de EU. Maar ook de Nederlandse en Vlaamse industrie en dienstenverleners in de warmte- en koudesector krijgen een duwtje in de rug met deze wedstrijd. Tenslotte is het doel om het klimaatbeleid van overheden te helpen door vernieuwende concepten voor energievoorziening op regionaal niveau te ontwikkelen.
De stichting Warmtenetwerk heeft ongeveer 150 deelnemende organisaties in Nederland en Vlaanderen. Hoofddoel is het bevorderen van het gebruik van restwarmte en van duurzame warmte en koude en vermindering van de afhankelijkheid van aardgas en stookolie
Bij innovaties denkt men meestal aan technische vernieuwingen.  Maar bij de Warmtenetwerk Innovation Award zijn er meer mogelijkheden. Organisatorische vernieuwingen, nieuwe financieringsconstructies, nieuwe tariefstructuren en andere innovaties maken even goed kans op de prijs van 5.000 euro als technische. Iedereen in Nederland en België kan meedoen. De inzendingen worden getoetst op hun nut voor de ontwikkeling van de warmte- en koudesector en op de praktische haalbaarheid.
Een onafhankelijke jury gaat de winnaars van  de Best Practice Award 2012 en van de Innovation Award 2012 kiezen op basis van hun bijdrage aan de doelstellingen. De jury is samengesteld op basis van hun vakkennis. De leden van de jury zijn Sabine Froning, directeur van Euroheat & Power te Brussel, Maurits Groen, uitgever van het boek ‘Warmte in de Nederlanden’ en nummer 7 op de ranglijst van groenste Nederlanders, Teus van Eck, onafhankelijk adviseur energie en milieu en Francies van Gijzeghem van de Organisatie Duurzame Energie Vlaanderen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.