Ads Top

Windproject Schelle kan beginnen

Het Ecopower-windproject in Schelle kan nu echt starten. Het vernietigingsberoep tegen die vergunning is verworpen en de twee windturbines zijn besteld.

Binnen het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Schelle bleek de klei-ontginningszone aan de Tuinlei een geschikte locatie voor de exploitatie van windenergie. De twee geplande windturbines zullen daar aansluiten bij drie hoogspannings-pylonen.

Als alles volgens plan verloopt, kan eind september worden begonnen met het klaarmaken van de site en de grondwerken. In maart 2023 worden de windturbines geleverd en start de bouw.

Ook voor de windprojecten in Lille en Bilzen-Kieleberg ziet het er positief uit. In Lille is het recht van overdraai – waardoor dit project even in de wachtrij stond – toegekend. De twee Ecopower-turbines staan als enige coöperatieve windturbines in een rijtje van negen langs de E34.

Ook voor het project in Bilzen-Kieleberg, in samenwerking met burgercoöperatie Bronsgroen, is Ecopower optimistisch.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.