Ads Top

Uitstoot broeikasgassen 11 procent lager

In het eerste kwartaal van 2022 was de uitstoot van broeikasgassen 11 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021. Dat komt vooral doordat een kwart minder aardgas is verbruikt.

In de elektriciteitssector, de landbouwsector, de industrie en de gebouwde omgeving verminderden de CO2-emissies. De hoge aardgasprijzen speelden een rol, maar ook was het eerste kwartaal van 2022 relatief warmer dan hetzelfde kwartaal in 2021. Dit laatste heeft vooral een dempend effect op het aardgasverbruik in de gebouwde omgeving.

De elektriciteitssector heeft door een productiedaling 14 procent minder broeikasgassen uitgestoten. Ondanks het feit dat er meer steenkolen zijn verstookt in plaats van aardgas. Ook de toename van de productie uit hernieuwbare bronnen droeg bij aan de lagere uitstoot. De lagere elektriciteitsproductie ging gepaard met minder elektriciteitsverbruik, dat onder andere veroorzaakt werd door de hogere energieprijzen.

De transportsector vormt de grootste uitzondering. Deze sector heeft 13,5 procent meer CO2 uitgestoten dan een jaar eerder, de toegevoegde waarde groeide met 15,7 procent. De toename van de emissies is vooral toe te schrijven aan het gedeeltelijke herstel van de luchtvaart. De CO2-emissies van de Nederlandse luchtvaart waren 49 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook de emissies door de binnenvaart waren hoger, ruim 13 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. De zeevaart stootte in het eerste kwartaal minder uit dan een jaar eerder.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.