Ads Top

Kansen voor zonne-energie in landelijk gebied en natuur

Vereniging Holland Solar is positief over het voornemen van de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om 25 miljard euro te reserveren om de financiële zekerheid van noodzakelijke maatregelen voor de 2030 doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat te borgen.

Een van de doelstellingen van het Wetsvoorstel is het financieren van landbouwmaatregelen met het oog op het verminderen van de emissie van broeikasgassen. Hier liggen kansen voor het versnellen van de energietransitie.

Holland Solar pleit ervoor dat multifunctionele zonne-energie projecten zoals agri-PV of grondgebonden zonneparken als buffergebied tussen een Natura 2000 locatie en een stikstofproductielocatie, ook worden opgenomen als mogelijke projecten die van het fonds gebruik kunnen maken. Zo worden agrariërs in staat gesteld om op een duurzame en toekomstbestendige manier van voedsel produceren over te stappen.

Ook zonnewarmte kan een belangrijke rol spelen voor de agrarische sector bij het verduurzamen van de voedselproductie. Zo kan zonnewarmte goed gebruikt worden bij het verwarmen van kassen of in de veehouderij.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.