Ads Top

Netbeheer Nederland wil ‘klimaatsprint’

Netbeheer Nederland is content met het ontwerp-beleidsprogramma Klimaat dat door de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, naar de Tweede Kamer is gestuurd, maar maakt zich wel zorgen over het tempo van de wetgeving dat nodig is om de klimaatdoelen te halen.

Pas begin 2023 besluit het kabinet op basis van het advies van de Raad van State en de consultatie over een eventuele aanscherping van het beleidsprogramma. Dat is onvoldoende snel voor het inzetten van de ‘klimaatsprint’.

Het feit dat het kabinet besloten heeft om samen met de netbeheerders en lokale overheden een stevige regie te voeren op de gewenste versnelling in de transitie van het energiesysteem doet recht aan de urgentie en noodzaak van de energietransitie. Een forse sturing vanuit de Rijksoverheid om complexe coördinatievragen tussen publieke en private partijen, met onderlinge afhankelijkheden en onzekerheden over de ontwikkeling van het energiesysteem als geheel, is echt noodzakelijk.

Om de aangescherpte klimaatdoelen uit het Coalitieakkoord te halen moet het tempo van het aanpassen van wetgeving en beleid omhoog. Snelheid op de Energiewet, Warmtewet en afbouw Salderen (om deadline van afbouwpad van 2031 te behalen en inwerkingtreding in 2025 te realiseren) is dringend gewenst. Netbeheerders roepen ministerie en politiek dan ook op om deze wetgevingstrajecten voortvarend en doortastend op te pakken en nog dit jaar te behandelen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.