Ads Top

Nieuwe installatie haalt energie en grondstoffen uit afvalwater van 4 miljoen Vlamingen vanaf 2026

Waterzuiveringsbedrijf Aquafin zal op de site van ArcelorMittal in de haven van Gent tegen 2026 een installatie bouwen die zuiveringsslib verwerkt.

Beide bedrijven zullen met de groene energie die geproduceerd wordt, hun CO2-impact verder kunnen verlagen. Aquafin plant ook een grootschalige recuperatie van fosfor, dat onder meer in kunstmest gebruikt wordt.

De opdracht voor het ontwerp, de bouw, financiering en het onderhoud van de installatie wordt toegewezen aan het consortium BESIX/Indaver tot 2046.

Het doel van de installatie is de verwerking van de biomassa die overblijft na het zuiveren van huishoudelijk afvalwater. Die biomassa ontstaat door de aangroei van micro-organismen die het zuiverende werk doen en bevat een schat aan energie en grondstoffen.

Aquafin produceert op deze basis al volledig groene energie, onder de vorm van biogas en momenteel al op één locatie in Antwerpen ook biomethaan voor injectie in het aardgasnetwerk. De nieuwe installatie, die in 2026 operationeel moet zijn, zal de aangeleverde biomassa nog meer kunnen benutten. Doordat het om een monoverwerker gaat, wordt het slib niet verdund met andere stoffen, wat een maximale recuperatie van energie en grondstoffen mogelijk maakt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.