Ads Top

Elektriciteitsnet De Weel en Middenmeer wordt uitgebreid

Om aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen in Noord Holland, zijn tussen Middenmeer en De Weel extra elektriciteitskabels nodig.

Om de aanleg hiervan mogelijk te maken heeft de provincie Noord-Holland in overleg met de betrokken gemeenten een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgesteld, dat is vastgesteld door Provinciale Staten van de provincie.

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is een bestemmingsplan van de provincie dat meerdere gemeenten beslaat. Het provinciaal inpassingsplan voor de elektriciteitsleidingen tussen hoogspanningsstations De Weel en Middenmeer dateert al uit 2016.

Op verzoek van netbeheerder TenneT is het in 2016 vastgestelde tracédeel om technische redenen nu op 10 locaties iets aangepast in het tracé tussen de 150kV stations De Weel en Middenmeer. De gewijzigde ligging van het ondergronds 150kV kabeltracé is besproken met alle betrokken grondeigenaren en vastgelegd in een gebruiksovereenkomst met TenneT.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.