Ads Top

Holland Solar doet nieuw voorstel afbouw salderingsregeling

Ruim 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens hebben inmiddels een zonnestroomsysteem op hun woning. In geen enkel ander land in Europa liggen meer zonnepanelen per inwoner dan in Nederland.

De salderingsregeling heeft de afgelopen jaren in belangrijke mate bijgedragen aan de snelle groei van zonnestroomsystemen in Nederland. Om de gestelde Nederlandse klimaatambities te realiseren moet het aantal residentiële zonnestroomsystemen de komende jaren echter nog veel verder stijgen.

Organisatie Holland Solar heeft een voorstel uitgewerkt hoe de salderingsregeling kan worden afgebouwd, zonder dat de benodigde groei van residentiële zonnestroomsystemen wordt afgeremd.

Op 10 oktober 2020 diende de Minister voor Economische Zaken en Klimaat een wetsvoorstel in waarin werd beschreven hoe de salderingsregeling zou kunnen worden afgebouwd. Sinds de publicatie van dit wetsvoorstel is de situatie echter dusdanig veranderd dat het wetsvoorstel niet meer zonder aanpassingen in stemming kan worden gebracht. Op 20 mei 2022 presenteerde de minister voor Economische Zaken en Klimaat daarom een plan om het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling uit 2020 te wijzigen. Dit plan is echter niet in lijn met de vooraf vastgestelde randvoorwaarden en daarom heeft Holland Solar een alternatief plan bedacht voor hoe de salderingsregeling, gezien de huidige situatie, het beste kan worden aangepast zodat wel wordt voldaan aan de gestelde randvoorwaarden.

Holland Solar pleit ervoor om de salderingsregeling in hetzelfde tijdspad af te bouwen als in het plan van het Ministerie is opgenomen (start in 2025, einde in 2031). Het door Holland Solar uitgewerkte voorstel leidt echter tot minder administratieve lasten en minder onduidelijkheid bij eindklanten, een lagere energierekening voor alle Nederlanders en minder problemen op het elektriciteitsnet omdat meer zonnestroom daadwerkelijk door de opwekker zelf wordt gebruikt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.