Ads Top

'Transitie naar zero-emissie mobiliteit wordt onnodig geremd'

De transitie naar zero-emissie mobiliteit wordt onnodig gehinderd door een beperkende blik op de overheidsfinanciën, dat is de conclusie op basis van een recent verschenen rapport van CE Delft.

Door de overgang naar zero-emissie personenvervoer dalen de belastinginkomsten op fossiele brandstoffen. Doordat deze binnen het domein mobiliteit moeten worden gecompenseerd remt dat onnodig de transitie in deze sector, terwijl de sector haar klimaatdoelen niet haalt.

CE Delft heeft in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) in kaart gebracht hoe wordt omgegaan met derving van belastinginkomsten als gevolg van een aantal klimaatmaatregelen, waaronder stimulering van elektrisch vervoer (EV). Hieruit blijkt dat alleen binnen de sector mobiliteit misgelopen belastinginkomsten gecompenseerd moeten worden met maatregelen binnen de sector.

CE Delft stelt vast dat de wijze waarop op dit moment wordt omgegaan met derving in de begroting niet consistent is. In de meeste regelingen wordt zelfs geen specifieke inschatting opgenomen van de derving.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.