Ads Top

Wetsvoorstel energietoeslag lage inkomens voor advies naar Raad van State

Het kabinet wil ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen zo snel mogelijk de eenmalige tegemoetkoming voor energiekosten uitgekeerd krijgen.

Minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft het wetsvoorstel dat dit regelt daarom voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Ongeveer 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum ontvangen circa 200 euro om hen te helpen bij het betalen van de energierekening. Mensen met een bijstandsuitkering ontvangen straks het bedrag automatisch van hun gemeente. Andere groepen die in aanmerking komen, kunnen zich daarvoor bij hun gemeente melden. Het gaat bijvoorbeeld om AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen, mensen met een IOW-uitkering en zelfstandigen en werkenden met een laag inkomen. Het kabinet heeft hier 200 miljoen euro voor vrijgemaakt.

Het kabinet trok eind vorig jaar al 3,2 miljard euro uit voor het verlagen van de energiebelasting. Huishoudens met een gemiddeld verbruik betalen daardoor ruim 400 euro minder aan energiebelasting op jaarbasis.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.