Ads Top

Financiering voor ontwikkeling lokale duurzame energie-initiatieven in Friesland

Om de ontwikkeling van lokale duurzame energieproductie te stimuleren, heeft de provincie de ontwikkelfinanciering LEI-Fryslân (Lokale Energie Initiatieven) opgezet. Hiermee kunnen energiecoöperaties in de ontwikkelfase van hun project ondersteuning krijgen.

Het gaat om projecten op het gebied van zonne- en windenergie, opslag, biomassa, warmte of een combinatie hiervan die hun directe omgeving laten meeprofiteren van de opbrengsten.

Voor de financiering is in totaal drie miljoen euro beschikbaar en financiering loopt via het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE).

Ús Koöperaasje is de koepel van Friese, lokale energiecoöperaties en verbindt al zo’n zestig  energiecoöperaties in Fryslân met elkaar. Ús Koöperaasje kan lokale initiatieven signaleren en deze begeleiden in het proces om te komen tot haalbare en voor de omgeving renderende energieprojecten. Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) verstrekt risicodragend kapitaal voor energieprojecten en kan bij gebleken haalbaarheid de ontwikkeling van projecten meefinancieren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.