Ads Top

Groen gas bij Grolsch

Het groene Grolsch biertje wordt nog groener nu Koninklijke Grolsch, naast het gebruik van duurzame warmte van Twence, ook voor groen gasproductie kiest. 

Het Enschedese bio-energiebedrijf HoSt neemt het biogas van de Grolsch afvalwaterzuivering af en plaatst een biogasopwerker die jaarlijks ruim 1 miljoen Nm3 groen gas gaat produceren uit dit biogas.

Aan het eind van dit jaar wordt meer dan twee derde van de warmtevraag van Grolsch ingevuld door duurzame warmte van Twence, dat via een nieuwe ondergrondse leiding wordt geleverd. Door deze warmtelevering kan niet al het biogas van Grolsch meer direct worden ingezet voor de eigen warmtevraag. Daarom wordt het geproduceerde biogas opgewerkt naar groen gas in het nieuw te bouwen systeem op het terrein van de brouwerij.

Het ontwikkelen en bouwen van groen gasinstallaties draagt bij aan de energietransitie waar HoSt een aanjager van is. In deze regionale samenwerking levert Grolsch het biogas aan HoSt en HoSt levert het systeem dat in eigendom en beheer blijft van HoSt.

Groen gas produceren uit biogas wordt gedaan door middel van membraantechnologie. In een aantal efficiënte stappen wordt in membranen het methaan van het CO2 en andere aanwezige componenten gescheiden. Het methaangehalte van het biogas wordt naar het gewenste methaangehalte gebracht, waarna groen gas ofwel biomethaan ontstaat. Een duurzaam gas met dezelfde eigenschappen als aardgas. Ter plekke wordt het groen gas, inclusief de bekende gasgeur (THT), aan het bestaande (aard)gasnet geleverd. Het gasnet dat wordt geproduceerd heeft een methaangehalte van 89 procent.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.