Ads Top

Pro­vin­cie Lim­burg voor­lo­per in te­rug­drin­gen uit­stoot bus­ver­voer

De CO2-uitstoot van bussen in het Limburgse openbaar vervoer is met 90 procent gereduceerd. Ook wordt substantieel minder stikstof, roet en fijnstof uitgestoten. Recentelijk zijn de laatste bussen omgebouwd waardoor deze niet meer rijden op diesel of benzine maar op Hydrotreated Vegetable Oil (HVO).

HVO is een biologische dieselbrandstof en wordt gemaakt uit onder meer plantaardige oliën en restafval uit vetten, zoals frituurvet.

Met de ombouw van de laatste bussen, rijden in de provincie 95 bussen op stroom en ruim 130 bussen op HVO –ook wel bestempeld als ‘tweede generatie diesel’.
Met de vergroening van de brandstof, wordt eerder dan verwacht een belangrijke stap gezet richting Zero-emissie, die de provincie aan de concessienemer heeft gesteld. Voorlopig wordt de resterende 10 % uitstoot door Arriva gecompenseerd.

Reizigers, verkeersdeelnemers en omwonenden langs de busroutes kunnen de bussen herkennen aan een sticker op de zijkant van de bussen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.