Ads Top

Energiewet: al beter, maar noodzaak invulling blijft

De nieuwe Energiewet, die de Gas en Elektriciteitswet uit 1998 vervangt, is onmisbaar nu de energietransitie zorgt voor revolutionaire veranderingen in ons energiesysteem.

De netbeheerders zijn op hoofdlijnen positief over de nieuwe wetteksten, zo schrijft Netbeheer Nederland in een reactie aan de minister.

Uitdaging blijft de invulling van lagere regelgeving èn flexibiliteit om steeds op basis van de nieuwe werkelijkheid de kaders te kunnen actualiseren.

De netbeheerders zien veel positieve veranderingen en verdere uitwerking in deze nieuwe versie van de Energiewet. Er is veel verduidelijkt, uitgewerkt en aangescherpt, waarmee dit voorstel meer invulling geeft aan de beoogde veranderingen. Door het ontbreken van de onderliggende AMvB’s en MR’en, is het beeld echter nog onvolledig. Daarom pleiten de netbeheerders opnieuw voor snelle uitwerking van deze lagere regelgeving, in ieder geval vóórdat het wetsvoorstel wordt voorgelegd aan het parlement. Daarnaast is tijd voor implementatie heel belangrijk om noodzakelijke wijzigingen in de systemen en procedures van de netbeheerders tijdig te kunnen doorvoeren.

De Energiewet is één van de onderdelen bij de vormgeving van de energietransitie. Daarnaast zijn andere relevante wetgevingskaders nodig (denk aan de Omgevingswet) plus oplossingen op andere terreinen, zoals  stimuleringsmaatregelen voor flexibele middelen om de verschillen tussen aanbod en vraag van duurzame energie op te vangen. Ook maatregelen om meer technisch personeel te scholen is onderdeel van de puzzel die gelegd moet worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.