Ads Top

Aardgasloze nieuwbouw in 2021 groeit naar 89 procent

In 2021 liep het percentage nieuwbouw zonder aardgasaansluiting op tot 89 procent voor het hele verzorgingsgebied van Liander. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2020.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. Dat geldt voor zowel bestaande woningen (die op een alternatief zullen moeten overstappen) als voor nieuwbouwwoningen (die zonder aardgasaansluiting worden opgeleverd). Sinds 1 juli 2018 worden nieuwbouwprojecten in principe niet meer op aardgas aangesloten.

Het gevolg hiervan is dat het elektriciteitsverbruik toeneemt en er daardoor steeds vaker knelpunten ontstaan op het elektriciteitsnet. Liander werkt naar eigen zeggen hard aan het uitbreiden van het net. Daarnaast bedenken we innovaties om het net slimmer en efficiënter te gebruiken. Ook kijkt Liander naar andere warmte-oplossingen voor de toekomst, zoals een systeem waarin naast elektriciteit ook warmtenetten en andere energiedragers (als groen gas en waterstof) een rol spelen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.