Ads Top

Aandeel groen gas stijgt in 2021 met ruim 12 procent

In 2021 is in Nederland de productie van groen gas gestegen naar 221 miljoen kuub, wat gelijk staat aan 2,16 TWh. Ten opzichte van 2020 – waar de totale hoeveelheid nog op 196 miljoen kuub lag – is de productie met 12,75 toegenomen.

Groen gas wordt geproduceerd uit organisch restmateriaal zoals slib, GFT-afval en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Na vergisting ontstaat biogas, dat na een aantal bewerkingen (zuiveren, toevoegen van geur) als groen gas kan worden ingevoed op het reguliere gasnet. Consumenten merken geen verschil tussen aardgas en duurzaam groen gas en in huis zijn geen aanpassingen nodig.

Het aandeel groen gas is nog bescheiden, maar groeit jaarlijks. In Nederland zijn nu 65 producenten van groen gas actief, 8 meer dan in het jaar ervoor. Dit zijn bijvoorbeeld agrariërs, die via vergisting mest omzetten in duurzame energie, maar ook grote voedsel verwerkende partijen waarbij afvalresten vergist worden tot groen gas.

De netbeheerders zetten zich in om toekomstige invoeding mogelijk te maken door te innoveren, door samen te werken met marktpartijen en ruimte beschikbaar te maken (door middel van netkoppelingen, netuitbreidingen of boosters).

De Nederlandse netbeheerders zien een belangrijke rol voor duurzame gasvormige energiedragers, zoals groen gas en waterstof. De startanalyse aardgasvrije buurten van Planbureau voor de Leefomgeving en de Routekaart Groen Gas van het ministerie van EZK onderschrijven de grote behoefte aan groen gas in 2030. Onderzoek van Netbeheer Nederland laat zien dat de ambitie van 2 miljard kuub aan groen gas haalbaar is, mits er flink wordt ingezet op innovaties en ondersteunend beleid.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.