Ads Top

Tweede aardwarmtebron Trias Westland

De realisatie van het tweede aardwarmtedoublet Trias Westland wordt vanaf deze werkelijkheid. Met het rondkrijgen van de financiering voor dit doublet en de uitbreiding van het warmtenet, zijn de eerste contracten met de boorder, aannemers en leveranciers getekend. De aan Trias Westland verbonden glastuinbouwbedrijven die geen gebruik konden maken van de warmte van het eerste doublet, krijgen door deze ontwikkeling nu ook toegang tot duurzame warmte. De uitbreiding van Trias Westland biedt een forse verduurzaming voor de Westlandse glastuinbouw, vergelijkbaar met het gasverbruik van circa 15.000 huishoudens.

De werkzaamheden ter voorbereiding van de realisatie van het tweede aardwarmtedoublet aan de Lange Broekweg in Naaldwijk, starten in het eerste kwartaal van 2020. De aanleg van het warmtenet gaat direct van start.

In 2017 hebben 49 Westlandse glastuinbouwondernemers zich verenigd en gecommitteerd aan de ontwikkeling van Trias Westland, een innovatief aardwarmteproject ter verduurzaming van de glastuinbouw in het Westland. Nu ruim twee jaar later met de inbedrijfname van het eerste doublet (juli jongstleden), krijgen 26 aangesloten deelnemers warmte van een aardwarmtebron in de Onder Krijtlaag op 2,3 kilometer diepte. Op verzoek van de glastuinbouwondernemers onderzochten de initiatiefnemers van Trias Westland – HVC,  Capturam en Royal FloraHolland – de mogelijkheden voor verdere benutting van warmte door een tweede doublet in Naaldwijk te realiseren. De bereikte financial close stelt de overige deelnemende glastuinbouwers, waaronder verschillende nieuwe toetreders, ook in staat om hun bedrijven straks te voorzien van duurzame warmte.

Na het verkrijgen van de SDE+-subsidie voor een tweede doublet op dezelfde locatie, is toegewerkt naar het rondkrijgen van de financiering. Om de deelnemers nog meer te betrekken bij het project Trias Westland, is een constructie bedacht om deelnemende bedrijven de mogelijkheid te bieden om te participeren in het risicodragende deel van de financiering. Een aantal deelnemers heeft besloten hierin mee te doen.

Alle partijen zijn gecontracteerd en de Rabobank en BNG Bank brengen samen de bancaire financiering in. Net zoals Trias Westland 1 wordt de uitbreiding gefinancierd op basis van ‘non-recourse projectfinanciering’. Dat wil zeggen: een lening waarbij de bank uitsluitend recht heeft op terugbetaling uit de opbrengsten van het project, zonder aansprakelijkheid van aandeelhouders of derden. Daarom hebben de banken de techniek en financiering van het integrale project Trias Westland vooraf zeer grondig onderzocht.

Onderdeel van de nieuwe ontwikkeling is ook de uitbreiding van het warmtenet van Trias Westland waarbij een groot deel van dit net fungeert als hoofdleiding binnen WarmteSysteem Westland (WSW), het regionaal geplande warmtenet in het Westland. Trias Westland heeft hier een subsidie van 3,77 miljoen euro voor ontvangen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze steun was reeds aangekondigd in het Klimaatakkoord. De tracéstudies van het warmtenet zijn grotendeels uitgevoerd en op basis van de getekende overeenkomsten van de deelnemers uitgewerkt. De eerste werkzaamheden op de Kasteelweg in Naaldwijk starten begin september zodat deze kunnen worden gecombineerd met de geplande herinrichting vanuit de gemeente Westland. Het komende half jaar wordt gefaseerd twee kilometer aan warmteleidingen aangelegd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.